ANNONSE
Annonse

– Det handler ikke om utsikten

Med Avantors ønskede høyde i Nydalsveien 16-26 (tegnet inn) vil byggene se slik ut fra Bølgen og Mois uteservering. Nydalsveien 21 skimtes t.v. Foto/Illustrasjon: Avantor

Det er ikke beboernes utsikt, men helhetlig byplanlegging som ligger til grunn når Nydalsveien bygges ut, mener administrerende direktør Christian Joys i Avantor.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Avantor, eiendomsselskapet som har stått for brorparten av utviklingen i Nydalen, blir av beboere i sameiet Solsiden 1 anklaget for manglende helhetlig planlegging. Særlig hard var kritikken mot den planlagte utbyggingen i Nydalsveien 16-26, der Christiania Spigerverk holder til i dag.

— Den foreslåtte rekken av høye bygg langs Nydalsveien endrer hele landskapsprofilen. Dalen blir delt i to og området langs elva klemmes sammen til fordel for en smal grøntstripe langs åsen i vest, sa styremedlem i sameiet, Nils Roll-Hansen, som også mente bygget tok for mye av utsikten til beboerne, til Nordre Aker Budstikke for to uker siden.

SI DIN MENING OM SAKEN I KOMMENTARFELTET UNDER ARTIKKELEN!

Grundige vurderinger

— Avantor blir fremstilt som eiendomsselskapet som turer frem og bygger som vi selv vil. Sannheten er at Avantor ikke har tatt et spadetak i Nydalen uten at det har vært søkt om og godkjent av det offentlige, sier administrerende direktør i Avantor, Christian Joys.

— Vi kan ikke bare «gjøre som vi vil», legger han til.

Joys tilbakeviser kritikken om at utviklingen av Nydalen ikke er gjennomtenkt. Den første kommunedelplanen for Nydalen kom i 1986

—90. En oppdatert vurdering kom i 1999.

— Det er denne planen vi forholder oss til. Dette har vært en lang prosess der intensjonene om hva Oslo vil ha ut av Nydalen har vært grundig diskutert, sier Joys.

Det ligger en politisk føring om fortetting i Nydalen; i de første planene bare industri, etter hvert kom ideene om å knytte næring, bolig og utdanning sammen i en «ny bydel».

— Avantor har til og med blitt oppfordret av offentlige myndigheter om å fortette enda mer enn det vi opprinnelig gjorde, sier Joys.

Med t-bane og kollektivknutepunkt har ideen med Nydalen vært å skape en avlastning til bykjernen.

— Dette er en byplandiskusjon heller enn en diskusjon om utsikten til beboerne som var heldige å flytte inn i Nydalen først. Utsikt er ikke noe du har til evig tid, sier direktøren.

Beklager bydelsavgjørelse

Tomten som skal bygges ut i Nydalsveien 16

—26 er i underkant av 45 mål, vil få minimum 10.000 kvadratmeter bolig, eller om lag 150 leiligheter, og 35.000 kvadratmeter næring og handel.

— Det er ingen høy arealmessig utnyttelsesgrad i bysammenheng, sier Joys.

Den opprinnelig kommunedelplanen for Nydalen ga tillatelse til maksimum fem pluss én tilbaketrukket etasje. I Nydalsveien er hovedforslaget derimot seks etasjer.

— Vi har lagt frem et litt høyere forslag for å svare på ønsket om mer fortetting, sier Joys.

Han tilbakeviser likevel at bygningsrekken vil fremstå som en mur.

— Dette er ikke «Barcode» og Bjørvika på nytt. Fasadene er åpnet flere steder for å opprettholde siktlinjer fra øst mot vest. Bygget lages i en «slangeformasjon» med flere åpne og luftige urbane torg mellom, sier Joys.

Han mener Nydalsveien ligger så mye lavere enn sameiet på Solsiden på andre siden av elva, at høydene ikke vil gå mye over dalsiden i vest.

At bydelsutvalget går inn for et alternativ tre, med lavere fasade, men med et høyeste punkt litt lenger tilbake på det skrånende taket, synes Joys er beklagelig. Han mener det endrer byggets arkitektoniske og estetiske karakter.

Mer grønt

Joys er derimot fornøyd med at grøntdraget på baksiden av bebyggelsen i Nydalsveien, langs dalsiden i vest, som følge av prosjektet vil bli opparbeidet og åpnet med turvei for allmennheten.

— I tillegg utvider vi grøntdraget og turveien langs Akerselva på den andre siden av veien, blant annet ved at parkeringsplassen ved Nydalsveien 21 gjøres om til park. At vi lager et grøntdrag som er større enn det som opprinnelig lå inne i kommunedelplanen er jeg veldig fornøyd med, sier Joys.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse