– Gaustadveien er ført bak lyset

Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ikke ha anleggstrafikk gjennom Nordbergveien og videre på Sognsveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Arbeiderpartiet mener Høyres forslag til masseutkjøring fra Vettakollen høydebasseng via Nordbergveien er urealistisk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.12.2009 kl 11:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ikke ha anleggstrafikk gjennom Nordbergveien og videre på Sognsveien.

GAUSTAD/NORDBERG: Tone Tellevik Dahl (Ap), nestleder i bystyrets byutviklingskomité står med beina plantet i krysset Nordbergveien/Sognsveien. Det er i denne veien Høyre i høst la frem et helt nytt forslag til anleggstrasé fra Vettakollen høydebasseng, på tvers av sitt eget byråds innstilling på å bruke Gaustadveien til og fra høydebassenget.

Opp Nordbergveien

Nordre Aker Budstikke skrev om Høyres forslag om å kjøre tomme lastebiler opp Sognsvannsveien bruke liten del av turveien over til tunnelutgangen, og deretter masseutkjøring ned Nordbergveien (som går gjennom Solvang kolonihager). Denne ville partiet gjøre enveiskjørt for å få plass til både utkjøringen og sikring av fotgjengere.

LES OGSÅ: Gaustadveien: Nå tar de oss på alvor

Dette forslaget fikk flertall i samferdselskomiteens i oktober. Onsdag er saken satt på sakskartet i byutviklingskomiteen, der Høyre i forkant har snudd på forslaget

— de tomme lastebilene skal kjøres opp Sognsveien og Nordbergveien, for så å kjøres ned igjen på Sognsvannsveien.

LES OGSÅ: Sogn vil ikke ta trafikkbelastningen

— Nobelt

— Arbeiderpartiet ser nobelheten i Høyres forsøk på å begrense trafikken i Gaustadveien, men å gå bort fra dette forslaget vil føre til at utkjøringen berører mange flere mennesker, sier Tellevik Dahl.

Hun viser til at både Samferdselsetaten og Politiet har avvist forslaget om å gjøre Nordbergveien enveiskjørt.

— Når Politiet, som skiltmyndighet sier at dette er urealistisk, må også Høyre skjønne at forslaget vil bli avvist. Byrådet har utredet dette alternativet og kommet til at det ikke lar seg gjøre. Når Høyre likevel bringer det opp, mener jeg de fører beboerne i Gaustadveien bak lyset, sier Tellevik Dahl.

— Å beholde Nordbergveien toveiskjørt, med tungtrafikk i den ene retningen, vil kreve at det anlegges fortau. Ifølge byantikvaren vil det kreve arkeologiske utgravinger, samt ekspropriering av kolonihageparseller langs veien. Kolonihagen er dessuten oppført som nasjonalt kulturminneområde.

Kan bli utsatt

Tellevik Dahl sier hun nå håper Høyre vil vende tilbake til byrådets forslag om å bruke Gaustadveien som trasé, både til og fra høydebassenget.

— Vi kan kreve at det blir gjort trafikksikkerhetstiltak i Gaustadveien, slik at denne strekningen blir mest mulig tilpasset ekstrabelastningen, og sikre skoleveien. Det vil dessuten koste langt mindre enn å gå inn for en helt ny løsning i Nordbergveien og Sognsvannsveien, slik Høyre ønsker, sier Tellevik Dahl.

Anleggstiden for Vettakollen Høydebasseng er beregnet til å ta to år.

Tirsdag er det uklart om saken kommer opp på byutviklingskomitemøtet 2. desember, eller om den blir utsatt. Les om hva som skjer i saken på Nab.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse