– Grøntplan betyr byråkrati!

Frp mener forslag til ny grøntplan vil bety for mye grøntpenger til administrasjon - her partiets Tor Løchen og Arne Østreng i forrige bydelsutvalgsmøte. foto:Kristin Tufte Haga

– Oppbygging av en «Grønt-administrasjon» i hver av de 15 bydelene, betyr «grøntpenger» brukt på administrasjon, mener Frp.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2009 kl 13:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Plan- og bygningsetaten har sendt på høring forslag om ny «Grøntplan for Oslo». Hensikten med planen er å «videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byggesonen, også med fastlegging av det overordnede turveinettet i Oslo, og blant annet sikring av eksisterende åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern i byggesonen. Det går også frem av forslaget at det legges opp til utvidet bydelsansvar for

— «bydelsvise planer».

Mer administrasjon

— Det tror vi vil bety mer «grøntadministrasjon», uten mer penger. For tidligere erfaring viser at budsjetter som følger med slike delegerte oppgaver er utilstrekkelige, enten det er delegert fra Stat til kommune eller fra kommune til bydel, var begrunnelsen fra Frp for at de ønsket at bydelen i stedet laget prioriteringsliste over det mest «...presserende arbeid som skal utføres på grunnlag av forslag fra sentraladministrasjonen...».

Forslaget fikk kun partiets egne to stemmer, og i stedet sier resten av bydelsutvalget ja til grøntplanen.

Missing link

Blant annet står det i vedtaket at «Bydelsutvalget etterlyser flere konkrete tiltak som kan utbedre manglende i turveinettet, spesielt innenfor Ring 3 og manglende overganger over Rin 3, samt grønn Rute»...».

— Det betyr at vi også ønsker inkludert i planen en mer direkte "link" i det overordnede turveinettet, fra Sogn-siden og over elva mot Kjelsås - Grefsen ved Engebråten. I tillegg påpeker bydelen viktigheten av at en vesentlig del av Avantor-tomten i Sandakerveien 116 - 119 også må reguleres og/eller opparbeides som grøntareale, for å gi denne delen av Nydalen et hardt tiltrengt rekreasjonsområdet, sier medlem av miljø, plan- og samferdselskomiteen, Bent Gether-Rønning (H).

Ønsker flere oppgaver

— Bydelen ønsker generelt å få tilført flere oppgaver der vi kan bidra til å påvirke tilbudet til bydelens befolkning på en positiv måte. Ved å kombinere eksiterende lokalkunnskap med mer ansvar for bydelens grøntområdene vil bydelen bli tilført kompetanse og få bedre påvirkningsmulighet på lokalmiljøet. Dette vil være viktigere enn den eventuelle kostnaden vi blir påført i administrasjon på området, sier Gether-Rønning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse