Sier nei til åpen Kapellvei: – Ikke bilvei gjennom skoleområdet

Tone Tellevik Dahl (Ap), Erik Skei (FAU), Bent Gether-Rønning (H), Marius Brustad (ass. rektor) og Gry Helland (hovedverneombud) er ikke enige med byrådets trafikkvurdering. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Er uenige med byrådets trafikkvurdering i Kapellveien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.02.2010 kl 10:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Foreldreaktivitet: Erik Skei melder om at Foreldreaksjonen legger ned sitt arbeid. Nå fortsetter arbeidet lokalt på skolene. Her med Tone T. Dahl (Ap), Marius Brustad (ass. rektor), Bent Gether-Rønning (H) og Gry Halland (hovedverneombud) som vil stenge Kapellveien på Grefsen. Foto: Karl A. Kjelstrup

GREFSEN:

— Vårt hovedanliggende er at det ikke kan gå biltrafikk gjennom det som blir skolegården. Det er ikke trafikksikkert, og begrenser i stor grad hvordan skolens knappe uteareal kan brukes, sier FAU-leder Erik Skei.

Foreldrerepresentanten, assisterende rektor Marius Brusdal, hovedverneombud og lærer Gry Halland, BU-leder Bent Gether-Rønning (H) og nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap), står i Kapellveien nedenfor Grefsen barneskole. De er uenige i byrådets forslag om å beholde Kapellveien som gjennomkjøringsvei når skolen står ferdig rehabilitert og utbygget om noen år.

LES OGSÅ: Byrådet: Stenger ikke Kapellveien

— Man har aldri lagt en bilvei gjennom et skoleområde tidligere. Hvorfor i all verden skal vi gjøre det nå? sier Tellevik Dahl.

Også bydelsutvalget i Nordre Aker har tidligere uttalt seg positivt til stenging av Kapellveien.

Belastning for skolen

Allerede i dag brukes idrettsplassen på nedsiden av Kapellveien som lekeområde for skolens eldste elever.

— Det hender jo at vi har hjertet i halsen når så mange elever skal passere hver dag, sier Gry Halland. Minst en lærer er plassert ved fotgjengerovergangen i friminuttene.

— Er ikke læreren på plass får ikke elevene lov til å krysse veien. Med Kapellveien stengt ville vi fått en helt annen skolehverdag på Grefsen, sier assisterende rektor Brusdal, og viser til at skråningen mellom skolegården og Kapellveien, som i dag ikke brukes, vil kunne bli en del av skolens uteområde hvis trafikken forsvinner.

15.000 krysninger

— En innsnevring over 20 meter er i praksis det samme som dagens situasjon. Med ett felt risikerer vi at bilister setter opp farten for å passere før motgående biler, sier Skei, som viser til at en dobling av elevantall og planlagte flerbrukshall vil føre til at 15.000 barn krysser veien i uka, til det som vil være halvparten av skolens uteareal.

De oppmøtte på Grefsen støtter seg til en trafikkanalyse fra Undervisningsbygg som viser at stenging ikke vil gi uholdbare trafikkforhold i tilliggende gater. Mye av gjennomgangstrafikken kan overføres til Grefsenveien, som er en mer markert hovedvei. 55-bussens rute som går forbi skolen bør legges om i samarbeid med Ruter, mener de.

— Hensynet til 800 skoleelever veier tyngst, sier Gether-Rønning.

På befaring

FAU-leder Skei er opptatt av å se trafikken i hele området i sammenheng. FAU ønsker blant annet stans forbudt i Kirkegårdsbakken, og en hentesløyfe/snuplass nederst i Kapellveien østfra, øverst i dagens skolehage, i tillegg til tiltak i andre villaveier. Samferdselsetaten vil foreta en helhetlig trafikkgjennomgang.

Reguleringsplanen skal behandles av byutviklingskomiteen. Tellevik Dahl sier hun vil ta komiteen med på befaring, slik at de får se situasjonen med egne øyne. Også leder i bystyrets kultur- og utdanningskomité, Knut Even Lindsjørn (SV), er uenig med byrådet.

— Dette kan bli Oslo flotteste og tryggeste skoleanlegg! Det er ekstremt skuffende at ikke Høyre prioritere ungene høyere. SV står på barnas side og vil fremme forslag om stengning. Vi starter gjerne med en midlertidig stengning. Jeg tror erfaringene vil vise at det riktig, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse