– Kommer til å ødelegge nærmiljøet

Rodetomten i Ullevålsalleen 43.

– 2000 kvadratmeter skolebygg vil ødelegge det unike miljøet som gårdsanlegget, havebyen og denne grønne lungen er, protesterer motstanderne av utbyggingen i Ullevålsalleen 43.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2009 kl 15:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

– Ikke bygg ut grønne lunger!: Naboene til Ullevålsalleen 43 protesterer mot det varslete planarbeidet på tomten. Her er Grethe Keirung (f.v.), Else-Berit Rydningen, Stein-Erik Clausen, Tor Børsting, Kari Feiring, Lise Brustad og Espen Orud fra en tidligere demonstrasjon. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Se bildet større

– Ikke bygg ut grønne lunger!: Naboene til Ullevålsalleen 43 protesterer mot det varslete planarbeidet på tomten. Her er Grethe Keirung (f.v.), Else-Berit Rydningen, Stein-Erik Clausen, Kari Feiring, Lise Brustad og Espen Orud fra en tidligere demonstrasjon. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

ULLEVÅL HAGEBY:

— Tomten er nærmeste nabo til verneverdig bebyggelse: Store Ullevål Gård og Ullevål Haveby. I tillegg grenser tomten til Grønn Rute. Å bygge rundt 2000 kvadratmeter over tre etasjer på den lille tomten, vil forringe det unike miljøet som gårdsanlegget, havebyen og denne grønne lungen utgjør, heter det i naboers protestuttalelse til skolebyggplanene i Ullevålsalleen 43.

Forundret

For kort tid siden varslet kommunen igangsettelse av planarbeid mot en eventuell omregulering av tomten.

— Vi vet at det planlegges en helt ny barne- og ungdomsskole i vestre del av Nordre Aker og at forhandlinger om tomtekjøp er innledet. Vi er derfor meget forundret over at dette planarbeidet likevel settes i gang, heter det videre i uttalelsen.

Motstander av planene trekker også frem atkomstveier til tomten, som ifølge dem vil fungere dårlig som skolevei.

Trafikksikkerhet?

— Elevene må bruke Elgveien eller Tiurveien. Begge er smale og uten fortau. Parkerte biler gjør at to biler ikke kan passere hverandre uten å rygge eller stoppe. Her må skoleklasser gå daglig til og fra gymsal og spesialrom. Hvordan skal elevenes sikkerhet ivaretas? Noen klasser vil starte eller avslutte sin skoledag i det planlagte bygget. Det vil øke biltrafikken i området, fordi mange elever kjøres til og fra skolen. Denne delen av Ullevålsalleen er for øvrig uten fortau. Det er en kjent sak at skoler leier ut sin gymsal på ettermiddags- og kveldstid. For naboene vil dette bli en belastning med støy og mer biltrafikk, skriver naboene, som også frykter parkeringskaos i området.

LES OGSÅ: - Bydelen trenger både ny skole og hall

— Uheldig pedagogisk og sosialt

— Vi ønsker at bydelens elever skal få et best mulig undervisningstilbud. Det er opplagt behov for en ny skole i bydelen

— og vi mener at en ny skole må være den beste løsningen for elevene. Å ha undervisning i to atskilte skolebygg, som denne planen legger opp til, mener vi er uheldig både pedagogisk og sosialt. Vi etterlyser en mer helhetlig og langsiktig planlegging, skriver naboene i protestuttalelsen

— naboene ber også om at det gjøres en konsekvensutredning når det gjelder den nye trafikksituasjonen som en eventuell utbygging vil medføre.

Også blant annet Naturvernforbundet, Sogn kultur- og historielag og Nettverk for vern av grønne lunger har tidligere stått frem i Nordre Aker Budstikke og protestert mot utbygging i Ullevålsalleen 43.

LES OGSÅ: - 40 millioner for Ullevålsalleen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse