Klokken 17 i dag: – Noe av det beste jeg har lagt frem

Bydelsdirektør Mona Taasen er godt fornøyd med budsjettet for 2010. I kveld blir det klart om det blir vedtatt.

Bydelsdirektøren er svært fornøyd med de økonomiske utsiktene for 2010.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.12.2009 kl 14:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER:

— I all hovedsak viderefører vi tjenestetilbudet neste år, korrigert for befolkningsendringene, sier bydelsdirektør Mona Taasen, som mener budsjettforslaget for 2010 er "bortimot noe av det beste hun noen gang har lagt frem."

Bydelsdirektøren budsjetterer med 872.969.000 kroner i netto utgifter i 2010. Det fordeles slik på bydelens fem hovedansvarsområder:

57 prosent i sektoren pleie og omsorg, 4 prosent på økonomisk sosialhjelp, 12 prosent til helse, sosial og nærmiljø, 21 prosent til barnehager og 6 prosent til oppvekst.

Befolkningsvekst

Prognoser frem mot 2014 viser en økning i bydelens befolkning fra i underkant av 46.000 innbyggere i 2009 til opp mot 50.000 i 2014. Endringer alderssammensetning og vekst i innbyggertallet fører til behov for tilpasning og endring av bydelens tjenestetilbud. Prognosene viser en nedgang i eldrebefolkningen (de over 80 år) og det foreslås derfor en reduksjon i kjøp av sykehjemsplasser neste år.

Av budsjettet går det også frem at det store presset på sosialtjenesten i år ser ut til å fortsette inn i 2010, og sektoren trenger økte ressurser.

Bydel Nordre Aker er snart i mål med å hente inn merforbruket de siste årene. Den har fått anledning til å dekke inn merforbruket fra 2008 over to år. Budsjettrammen for 2010 er derfor redusert med 14,4 millioner til dette formålet. I tillegg er rammen for pleie og omsorg, redusert med 12 millioner kroner (effekten av oppdatering av endringer i befolkningen). Reduksjon i pris på sykehjemsplasser gir bydelen en positiv effekt på 12 millioner.

Bydelen har i 2009 en prognose på 5 millioner kroner i mindreforbruk.

Tilleggsbevilgning

— Er det noe i budsjettforslaget som kunne ha vært bedre?

— Da vil jeg jo alltid svare at vi kunne gitt mer omfattende tjenester og hatt flere ansatte, for å øke tilbudene. Slik vil det alltid være, at vi ønsker oss noe enda mer, men sett ut fra lang erfaring ser budsjettforslaget bra ut, sier Mona Taasen.

Til budsjettbehandlingen torsdag vil hun utenom det fremlagte forslaget foreslå en tilleggsbevilgning til barnevernet, som kom som et vedtak i siste bystyremøte.

— Dette passet oss veldig bra, for her har det vært noe stramt, sier Taasen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse