– Oppfattes ofte som en trussel

Karen Margrete Grenstad og Athar Ali etter paneldebatten.

For mange innvandrere er barnevernet et ukjent fenomen; Og oppfattes ofte som en trussel.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Karen Margrete Grenstad fra Stovner barneverntjeneste, Signe Ylvisaker fra Høgskolen i Oslo, og Per Aubrey Tenden fra Barnedepartementet, sammen med Akbar Shafiel Sabet og Athar Ali fra Norsk Innvandrerforum.

OSLO:

— Vi vet at minoritetsbarn er mye mer utsatt for vold og overgrep enn etnisk norske barn, sa et bekymret barneombud, Reidar Hjermann til Nordreakerbudstikke.no denne uken.

Sammenlignet med samme periode i fjor, har barneverntjenesten i Nordre Aker fått inn nesten 50 prosent flere alvorlige bekymringsmeldinger, og minoritetsgruppene er overrepresentert.

På et seminar denne uken kom det frem at barns sterke stilling i samfunnet og barnevernets mulighet for inngripen i familiens liv, er ikke en selvfølgelighet i alle kulturer.

Og minoritetenes møte med det norske barnevernet oppleves da også ofte som vanskelig.

Barns rett

Norsk Innvandrerforum inviterte til debatt om utfordringene knyttet til barnevernsarbeide.

— Barnevernet kan gjøre mer for å finne tiltak og gi riktig hjelp som er tilpasset barn og unge med minoritetsbakgrunn. Å finne fosterhjem med minoritetsbakgrunn er også svært vanskelig, sa Athar Ali i sin innledning.

— Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, er barnevernlovens formål, sa Karen Margrete Grenstad.

Hun er seksjonsleder i Bydel Stovner og var den i panelet som måtte svare på flest spørsmål fra de mange frammøtte.

— Alle har en rett og plikt til å melde fra når barn lider. Og de fleste av tiltakene vi iverksetter, er med foreldrenes samtykke, fortsatte Karen Margrete Grenstad.

Hun poengterte også at omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering som regel er siste utvei.

Engasjement

Det er tydelig at barnevernets rolle er en sak som engasjerer. Forslagene til forbedringer og spørsmålene var mange. Og rådgiver Per Aubrey Tenden fra barne- og likestillingsdepartement fikk mye å ta med seg til sin nyutnevnte minister Audun Lysbakken.

Informasjon om barnevernloven til de etniske minoritetene var kanskje det som var mest savnet.

— Kjenner noen i forsamlingen til at etnisk norske barn har blitt plassert i fosterhjem med annen kulturell bakgrunn. For eksempel arabisk eller somalisk, spurte Jamil Syed litt humoristisk og ironisk.

Og ikke uventet ble forsamlingen og fagpanelet Jamil svar skyldig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse