ANNONSE
Annonse

Vettakollen-utkjøringen

– Simpel anklage fra Ap

Hermann Kopp og Annelise Høegh (H)

– Dette er en sak som burde være blottet for partipolitikk, sier forslagsstiller Hermann Kopp (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2009 kl 11:38

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GAUSTAD/NORDBERG:

— Vi ønsket i utgangspunktet å finne en bedre løsning enn den etatene og byrådet var kommet frem til. På befaringen ble vi forundre over at man ikke hadde sett nærmere på andre alternativer, og ble samtidig litt provosert over at enkelte som argumenterte for å kjøre både opp og ned Gaustadveien ikke hadde fått med seg at det var kommet til flere barnehager langs denne veien, sier medlem av byutviklingskomiteen, Hermann Kopp (H).

Han svarer på kritikken fra Aps Tone Tellevik Dahl.

Fordele belastning

Hensikten med Høyres forslag er ifølge Kopp å fordele belastningen mellom beboerne i Gaustadveien og Sognsveien/ Nordbergveien. Partiet mener forslaget imøtekommer politiets motforestillinger mot utkjøring fra Nordbergveien, siden lastebilene vil være tomme når de kjører inn i veien.

— Bakgrunnen for at vi endrer forslag er at flere, ikke minst fylkesmannen, har protestert mot å legge traseen inn i området på turveien i forlengelsen av Sognsvannsveien. Dette fordi det ligger innenfor Markagrensen, sier Annelise Høegh (H), som sitter i samferdselskomiteen.

- En best mulig løsning

Det var Høegh og Kopp som lanserte ideen om å gå bort fra byrådets anbefalte anleggstrasé, blant annet for Nordre Aker Budstikkes lesere, i oktober.

Kopp mener Tellevik Dahls kritikk er helt uforståelig.

— Det er mulig at hun har rett i at våre forslag til løsning ikke lar seg realisere, men når hun anklager oss å føre andre mennesker bak lyset er det rett og slett simpelt. Vi er ikke ute etter en partipolitisk gevinst, men utelukkende etter å finne den beste løsningen. Hvis det viser seg at det er mulig å finne frem til en løsning som ikke skyver alle problemene over på Gaustadveien-beboere, men i stedet fordeler byrdene vil vi gå inn for en slik løsning. I så fall regner vi med å få støtte alle de øvrige partiene i komiteen, bortsett fra Arbeiderpartiet, sier Kopp.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse