– Slukt av «nye» Korsvollhallen

Sett ovenfra. Illustrasjon: Sletvold Arkitekter

– Den lille 5-er fotballbanen - og skøytebane vinterstid - blir slukt i "nye" Korsvollhallen. Veldig synd for de aller yngste spillerne, sier Øystein Dørum og Ressursgruppa.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Øystein Dørum

Se bildet større

Korsvollhallen slik den er tenkt.

KORSVOLL:

— Det er heller ikke foreslått noe erstatningsområde for denne lille banen - nedenfor Åmotveien. Skøytebanen som er lagt inn i planene - mot Langåsveien - er godt under halvparten av dagens. Det nærliggende Havnajordet er allerede fullbooket med treninger for aldersgruppen 6-12 år hver eneste kveld gjennom sesongen, sier Øystein Dørum på vegne av flere Korsvoll-naboer og Ressursgruppa, som siden planene om "nye" Korsvollbanen ble lansert, har fulgt med i fremdriften.

LES OGSÅ : Infomøtet: Jubel og nederlag for Korsvollbanen

Tilrettelegging?

— Og det ble også nevnt i info-møtet for et par uker siden; "å ta av skogen" mellom Maurstien og banen. Men hva menes med det? Vil det faktisk bli åpnet og "tilrettelagt" til erstatnings-friområde - eller skal små og store bare "begynne å bruke det" i den form det er i i dag? Skal området få åpen port og gjennomgangsmuligheter? spør Dørum, som på vegne av naboer og ressursgruppa synes det er positivt at de blir innkalt til infomøte med utbygger.

— Vi vil også sette pris på å få være med i en dialog fremover. Og vi synes faktisk prosjektet nå er bedre enn det var i utgangspunktet. Men det er fortsatt flere store utfordringer igjen - i tillegg til det mulige tapet av 5-erbanen.

— Urealistisk analyse

— Trafikkanalysen som ble lagt frem i infomøtet var tatt opp etter at fotballsesongen var avsluttet, og beskriver etter vår mening dagens virkelighet meget dårlig. Vi som bor midt oppe i det vet at det er mange flere enn 35-40 biler til og fra kveldstid til banen i sesongen. Korsvoll IL lover jo selv på sin nettside årlig 150.000 besøkende til en ny håndballhall! Det vil jo heller ikke bare være "lokale" som skal bruke banen, men også selvsagt tilreisende spillere til våre hjemmekamper, sier Dørum, som ikke tror noe på at de som skal til barnehage og banen forøvrig, vil svinge inn på den planlagte p-plassen på oversiden av Åmotveien.

— Da bør i så tilfelle inngangen til hele anlegget bli lagt rett over innkjøringen til p-plassen - og ikke med flere innganger til anlegget fra Åmotveien - slik det er tegnet inn i dag. Med vårt inngangsforsla, blir det naturlig og det "enkleste" for bilistene å kjøre inn på plassen, fremfor å stoppe på selve veien, noe ingen er interessert i, og noe det heller ikke er plass til i Åmotveien.

Ta av naboeiendommen?

Ressursgruppa lurer også på hvordan utbyggerne eventuelt har tenkt til å gjøre Åmotveien trafikksikker, med eventuelt fortau.

— Ja slik vi ser det, så må det jo da tas av eiendommene til oss som bor nærmest, ellers kan ikke vi se at det blir plass til alt som utbyggerne ønsker seg. Det er spørsmål vi ennå ikke har fått svar på, sier Dørum som understreker at han ikke er i mot en ny hall i området.

— Men tomten som er foreslått er for liten og trang. Fravær av kollektivløsninger og små, trange, fortausløse veier der mange unger ferdes gjør trafikksituasjonen meget krevende. Og plassering av hall midt i et småhusområde underlagt Småhusplanen stiller særlige krav til utforming, sier Dørum.

- Vil finne den beste løsningen

Rolf Nyhus hos utbygger Oslo Idrettshaller AS, ønsker ikke å kommentere naboenes uttalelser.

— Vi vil prøve å finne best mulig løsninger for naboer og nærmiljøet. Saken blir sendt til Plan- og bygningsetaten, før den kommer på høring, sier Nyhus. Han regner med at trafikksituasjonen i forbindelse med den nye banen vil bli grundig vurdert av bydelsadministrasjonen selv.

LES OGSÅ: BU: Venter på endelig forslag

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse