ANNONSE
Annonse

– "Stasjonsbyen" har blitt bedre

Dette er det som venter de første innflytterne om tre års tid. Illustrasjon: JM Byggholt

Stoppet i boligmarkedet har gjort boligprosjektet Grefsen stasjon (tidligere Grefsen stasjonsby) bedre, mener prosjektleder Svein Prytz. I februar er det salgsstart.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN/SAGENE: Etter et par års forsinkelse, har nå boligprosjektet Grefsen stasjon igjen begynt å bevege på seg. I februar er det salgsstart for byggetrinn én. To 12-etasjersbygg skal reises nærmest Storo. Går salget som planlagt tas første spadetak til sommeren 2010, med innflytting i årsskiftet 2012/13.

Positiv utvikling for kjøper

Prosjektleder Svein Prytz i JM Byggholt er veldig klar for å komme i gang med Grefsen stasjon.

— Nå har vi jobbet med dette i snart ti år og er klare for å realisere det. Stoppet i reguleringsplanen og det at markedet bremset opp, mener jeg har gjort at prosjektet fremstår bedre i dag. Vi har fått tenkt oss om, fått til en bedre totalløsning på prosjektet og mer funksjonelle leiligheter. Vi satt boligkjøperen i sentrum for å gjøre dette best mulig for dem som skal flytte inn, sier Prytz.

Til sammenlikning med det opprinnelige prosjektet, er det nå flere store leiligheter i Grefsen stasjon. I de to blokkene i det første byggetrinnet er antall leiligheter per etasje redusert fra fem til fire. Det gir to leiligheter på cirka 90 kvadratmeter, én på om lag 67 kvm og en på 50 per etasje.

— I tillegg slår prisutviklingen positivt ut for kjøperne. Prisene vil ligge 10

—15 prosent lavere enn det vi presenterte for to år siden, noe som betyr at kvadratmeterprisen justeres ned fra 50.000 til cirka 40.000 i snitt, sier Prytz.

Knutepunkt

Grefsen stasjon vil i sin helhet strekke seg fra Storo til Sinsen t-banestasjon, og bestå av rundt 900 leiligheter. Neste byggetrinn vil starte når det første er ferdig, dersom alt går etter JM Byggholts planer. Med 70

—100 leiligheter i året, vil Grefsen stasjon stå helt ferdig en gang mellom 2022 og 2025.

— Dette vil gi boliger til 2

—3000 mennesker; villaeiere på Grefsen-siden som ønsker seg noe enklere, nærmere byen, og barnefamilier på Sagene-siden som trenger en større leilighet. Totalt sett vil dette bli boliger for alle, sier Prytz.

Kombinasjonen av å ligge midt i et kollektivknutepunkt, med kobling både til sentrum og marka, samt et åpent parkområde mellom bygningen og utsikt over Oslo, er Grefsen stasjons styrker, sier Prytz.

Samarbeider med velene

— Mange har lurt på hvordan dette vil påvirke Grefsenplatået med tanke på støyrefleksjon i villaområdene på oversiden. Vi har sagt at vi skal måle støyrefleksjonen underveis i byggeprosessen, og har leid et firma til å utføre jobben for oss. Så raskt vi starter byggingen vil vi samarbeide tett med velforeningene i området, sier Prytz.

Innkjøringen til boligprosjektet vil i hovedsak skje via Hans Nielsen Hauges gate.

— Det vil ikke bli noe inn- eller utkjøring til Storokrysset, og vil dermed ikke påføre Storolokket noe mer trafikk, sier Prytz.

JM Byggholt har forpliktet seg til å anlegge turvei mellom Grefsen stasjon og bebyggelsen på Sagene-siden av Storo, hvor det i dag ligger garasjer. I tillegg vil det komme en gangbro fra boligområdet og til Storo t-banestasjon.

Den tidligere omtalte gangtunnelen fra boligområdet, under jernbanelinjene og Ringveien, til Grefsen-siden, ligger også inne i reguleringsplanen.

— Vi legger til rette for at den kan bygges. Men det er det offentlige som avgjør når det vil skje, og som har ansvaret for den, sier Prytz.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse