Dyrt å være glemsk: 91-åring fikk inkassokrav etter glemt legetime

* Eldreombud: – Bør vise skjønn

INKASSOKRAV: Den 91 år gamle kvinnen glemte legetimen. Det endte inkassokrav på over 1000 kroner. Hennes nevø er kritisk til at det endte på denne måten. Eldreombudet i Oslo mener det burde vises skjønn i hver sak. FOTO: PRIVAT

En 91 år gammel dame i bydel Nordre Aker fikk flere inkassokrav etter at hun glemte å møte til en legetime i fjor å høst. Eldreombud Anne Lise Kristensen mener det bør vises skjønn fra legesentere i slike saker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.03.2015 kl 13:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen oppfordrer fastlegene til å vise mer skjønn i slike saker.

NORDRE AKER: Kvinnen som vi har valgt å anonymisere bor alene i Bydel Nordre Aker. Hun har hatt drypp som har ført til at hun er blitt svært glemsk. Hun har problemer med å huske avtaler som legetimer. Og hun sliter med å forstå budskapet i post hun mottar.

Etter at hun glemte legetimen, og derfor naturligvis ikke fikk avbestilt timen, fikk hun en regning på 246 kroner i posten fra faktura- og inkassoselskapet som legesenteret benytter.

Denne regningen ble ikke betalt, og over nyttår hadde kravet økt til over 1000 kroner.

Betalingsviljen var der, men på grunn av sin helsemessige tilstand maktet hun ikke selv å ta seg av kravene.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Betalte kravet

Hennes nevø i Ås, Bjørn Økland, betalte kravet av sin egen lomme for å få det ut av verden.
Han har klaget sakene inn for Inkassoklagenemda. Han har foreløpig ikke fått medhold.

Han mener det er unødvendig at saken gikk så langt. Han mener det utvilsomt er hans tantes helsetilstand som førte til at hun glemte legetimen og ikke betalte for seg.

- Slik jeg har forstått det er det snakk om to legetimer. Det ser ut til at hun har møtt til den første timen, men ikke den andre. Jeg vet at hjemmetjenesten bestilte den første av disse timene. Jeg visste ikke dette før etter timen, men det ble trolig gjort fordi jeg hadde ringt hjemmetjenesten om at hun hadde kraftige neseblødninger. Hjemmetjenesten sier i ettertid at de ikke har kapasitet til å sørge for å bringe til legeoppmøter og pleier å kontakte frivillighetssentralen i tilfeller hvor de gamle ikke har pårørende, sier Økland til nab.no.

LES OGSÅ: Nordre Aker skal sette eldrestandard i Oslo

– Burde ringt en bjelle

Kvinnen har en fast rådgiver i sin bank. Rådgiveren legger inn hennes faste regninger til betaling. Økland mener banken ikke kan klandres for dette.

Han mener imidlertid noen burde tenkt seg om da hun ikke møtte opp hos legen og regningene ikke ble betalt.

– Banken har aldri vært kjent med regningene og har ikke ansvar her. Det burde «ringe noen bjeller» hos legen når hun ikke møtte opp, siden legen sitter med denne journalen og har møtt henne. Legesenteret kunne ha stoppet innkrevingen for denne timen i forhold til inkassoselskapet.

– Gjør en god jobb

Økland ønsker ikke å henge ut verken legesenteret eller inkassoselskapet. Men han håper det blir økt fokus på å fange opp pasienter som er i kategorien til hans tante.

– Jeg tror alle gjør sitt beste blant ansatte hos legesenter og hjemmetjeneste. De gjør en fantastisk jobb for eldre og syke i bydelen! Også ansatte hos inkassoselskapet forsøker sikkert å gjøre sitt beste, men det blir sikkert litt vanskelig med en slik forretningsidé og systemsvikt, sier Økland.

Inkassoloven burde stille krav til å også ta direkte kontakt i slike tilfeller, sier Økland.

– Må bruke skjønn

Daglig leder ved det aktuelle legesenteret mener det bør vises skjønn fra fastlegene i hvert enkelt tilfelle.

– Jeg forstår godt at dette tilfellet kan oppfattes som uheldig. Men det er veldig stor forskjell på hvordan eldre fungerer. Fra legens synspunkt er det ikke alltid man der og da er opptatt av hvordan pasienten håndterer praktiske ting utenfor legesenteret. Det er også opp til hver enkelt lege hvordan en håndterer dette.

LES OGSÅ: Advarer mot falske hjemmehjelper som tar seg inn hos eldre i Nordre Aker

– Det må brukes skjønn i hvert tilfelle. Men det er også sånn at vi er i vår fulle rett til å kreve inn penger når legetimen ikke avbestilles innen 24 timer. Vi lever jo av bedriften. Men jeg synes også at det er leit at det endte sånn i dette tilfellet, sier hun.

Hun oppfordrer til å vurdere å skaffe hjelp dersom en pasient trenger det.

– Er man blitt såpass glemsk, kan det å skaffe en hjelpeverge være en løsning. Sliter man med en del praktiske gjøremål vil vi oppfordre til det. Forøvrig samarbeider vi med hjemmetjenesten slik at pasienter med behov kan få hjelp.

Det er sånn at vi er i vår fulle rett til å kreve inn penger når legetimen ikke avbestilles innen 24 timer. Vi lever jo av bedriften

Etterlyser individuell behandling

Eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen har fått innsyn i denne saken. Hun gir legesenteret rett i at det kan kreves betaling for ikke å hå møtt til en legetime. Men likevel etterlyser hun mer skjønn.

– Fastlegen har en rett til å kreve slik betaling. Det vil i de fleste tilfeller være rimelig. Har man glemt en time eller forsovet seg er dette noe den enkelte må bære ansvaret for. Fastlegen har imidlertid ingen plikt til å kreve betaling når en pasient ikke møter til avtale, sier Kristensen.

LES OGSÅ: «Det er helt på trynet å bygge tennishall på Disenjordet»

Hun etterlyser en mer individuell behandling.

– I henvendelser til Ombudet etterlyses en mer individuell behandling av slike krav fra fastlegens side. Vi har saker der pasienten som følge av akutt sykdom med påfølgende sykehusinnleggelse ikke får gitt beskjed, men likevel blir avkrevd betaling, sier Kristensen.

Hun mener fastlegen bør ta hensyn til pasientenes helsetilstand, dersom fastlegene har oversikt over dette.

– Kjenner fastlegen til forhold ved pasienten som gjør at oppfølging av timeavtaler, svar på brev og liknende vanskeliggjøres som følge av pasientens helsetilstand, må det forutsettes at det tas hensyn til dette. Ombudet oppfordrer til at det utvises skjønn ved krav til betaling der pasienten av det som av de fleste oppfattes som forklarlige årsaker ikke møter til en time, uten å ha meldt i fra i rett tid.

Hun har ikke hatt mange liknende saker på sitt bord. Men hun vet også at de eldre er blant de som skriker høyest.

– Likevel gir ikke det nødvendigvis det rette bildet. I fjor mottok vi 295 henvendelser som omhandlet fastleger. Med tanke på hvor mange konsultasjoner det er hos fastleger i løpet av et året er tallet lavt. I tillegg vet vi at eldre generelt i liten grad klager, selv om de ikke opplever å få de tjenestene de skal.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse