Advarer mot idrettsanlegg

- Idrettsparkstankegangen er i utgangspunktet god, men vi må tenke nøye gjennom hvor anleggene plasseres, sier Knut Hammervold i bydel Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: - Fra å være en positiv kraft i nærmiljøet ser vi at det fort blir konfliktsituasjoner der hvor store idrettsanlegg legges i boligområder. Både Kjelsås og Korsvoll Idrettslag er veldrevne klubber som skaper stort engasjement i bydelen, og vi må passe på å legge forholdene godt til rette for den videre driften, uttaler Knut Hammervold, spesialkonsulent for plan- og miljøsaker i bydel Nordre Aker.

- Vi vil gjerne unngå forhold som i Hosle i Bærum, hvor idrettslag og naboer er gått i klinsj etter å ha fått en idrettspark inn i et boligområde.

- Vi mottar allerede i dag klager fra naboer fra både Korsvollbanen og Grefsen Stadion, og vi vil nødig komme i en situasjon hvor bydelsoverlegen må kobles inn og legge restriksjoner på bruken, begrense aktiviteten, og gi pålegg om kostbare støydempingsanordninger, sier spesialkonsulenten.

- Det er særlig forhold rundt helsefarlig støy og stor trafikk som plager naboer, og vi ser at naboer har en saklig grunn til å protestere. Lokale krefter i bydelen er en drivendes ressurs og har ting å fare med. På Kjelsås har vi eksempelvis Odd Arne Lande, som vi nå tar med på råd i miljøsaker som innbefatter støy i forbindelse med Kjelsås-trikken. Mange ressurspersoner opparbeider seg en kompetanse vi drar god nytte av i slike saker, informerer Hammervold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse