Akerselva-lys i tunnelen?

Boligbygging gjør Akerselva mer attraktiv som tur- og ferdselsvei. Friluftsetaten vil likevel ikke love lys fra Nydalen til Oset.

– Stor boligutbygging fra Nydalen og oppover gir mer bruk av turveien, og gjør lys langs hele elveløpet mer aktuelt, sier Friluftsetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2008 kl 12:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: I høst ga bydelen innspill til Friluftsetaten på hva Nordre Aker mener bør stå øverst på prioriteringslisten for Nordre Aker i kommunal plan for idrett og friluftsliv, nemlig lys langs hele Akerselva – også siste strekke fra Nydalen til Oset.

Mer bruk

– Det har også tidligere kommet innspill til Friluftsetaten om lys helt opp til Oset, men innspillene har aldri nådd helt opp i den stramme prioriteringen av tiltak. Lys langs den nederste-, og tettest befolkede delen med mest sikkerhetsproblemer (fra Nydalen og nedover) har blitt prioritert foran lys i øverste delen, forteller Friluftsetatens presseansvarlig Anne Aakervik.

– Men etterhvert har det blitt bygget massevis av nye boliger fra Nydalen og oppover. Det gjør at turveien blir enda mer bruktt, også til og fra jobb, og da har det blitt et enda større behov for lys langs hele elveløpet, sier Aakervik.

– Når det er sagt, må jeg presisere at ingen ting er avgjort ennå. Det er langt fram til vedtak og finansiering, sier hun.

Høring i mars

– I disse dager blir de forskjellige bydelenes prioriteringer innarbeidet og samlet i en oversikt. Så blir det samlede planforslaget sendt ut på offentlig høring i mars, med høringsfrist mest sannsynlig i slutten av april.

– Etter høringsrunden bearbeides planforslaget og avgis etterhvert for politisk behandling, forteller Aakervik.

Short-cut

Men sentralt forsøkte SV på en «shortcut» utenom Friluftsetaten for lys også langs siste strekke av Akerselva, under budsjettforhandlingene før jul.

– Vi la inn forslag om 600.000 til lyssetting/trygghetstiltak langs Akerselva, også opp til Oset. Forslaget fikk støtte fra Ap og Rødt, men ble nedstemt av et borgerlig flertall som hadde inngått budsjettforlik før budsjettbehandlingen i bystyret, sier medlem av bystyrets Samferdsels- og miljøkomité, Heidi Rømming (SV).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse