ANNONSE
Annonse

Akerselva-lys koster 3 mill.

Skadene: Hilde Joakimsen hadde blodige sår og kutt over pannen etter at hun veltet på sykkel langs Akerselva.

I kommunens «sektorplan for friluftsliv» står det at Akerselva-lys skal prioriteres. Men i følge Friluftsetaten er det en «anbefaling» - uten finansiering.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.10.2009 kl 10:36

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN/KJELSÅS: Det var i forrige ukes Nordre Aker Budstikke at debatten om lys langs strekningen langs elva fra Nydalen og oppover igjen ble tatt opp, etter at en kvinnelig syklist gikk på hodet i mørket langs nevnte strekning.

I kommunens egen «Sektorplan for friluftsliv 2009-2012» står det blant annet følgende; «...Turveibyggingen konsentreres om å opparbeide alle turveiene for ferdsel før belysning av turveiene vurderes. Unntak fra dette er belysning av turveien langs Akerselva. Belysning her prioriteres fordi denne turveien i stor grad brukes som transportkorridor og av sikkerhetshensyn».

Men i følge Friluftsetaten er dette å anse som en «anbefaling» - og ingen penger er likevel satt av til lys fra Nydalen og oppover langs elva.

3 millioner

— Sektorplanen er imidlertid ikke en finansiert handlingsplan, men en gjennomarbeidet prioriteringsanbefaling for friluftslivvtiltak i planperioden, forteller presseansvarlig i Friluftsetaten, Anne Aakervik.

— Anslagsvis vil det koste rundt tre millioner kroner å lyssette strekningen mellom Nydalen Bruksvei og Kjelsåsveien. Av dette kan det det søkes statlig finansiering, eksempelsvis spillemidler - for halvparten av kostnaden.

Ingen lys-signaler

— Det er imidlertid ikke budsjettmidler til å gjennomføre dette tiltaket foreløpig, og det er heller ikke kommet signaler om at slik finansiering vil komme på plass i den kommunale økonomiplanen for 2010 - 2013, avslutter Aakervik..

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse