Alle er enige om småhus-vern på Grefsen, bortsett fra MDG

BU-leder Per Henry Christiansen (H) presenterer et omforent forslag til vedtak, der BU går inn for vern av småhusområdet. Alle partier, bortsett fra MDG, stiller seg bak vedtaksforslaget. Her er Christiansen (t.v.) avbildet i september i fjor, sammen med MDGs nåværende gruppeleder i BU, Liv Derås Bjørnstad, og vara Halvard Sutterud. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Torsdag kveld ventes det storinnrykk av misfornøyde Grefsen-beboere til bydelsutvalgsmøtet i Nydalen. BU-politikerne har i forkant formulert et forslag til vedtak som får tverrpolitisk støtte, med unntak fra Miljøpartiet de Grønne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.03.2016 kl 22:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN/GREFSEN: Bydelsutvalget avholder sitt møte i Nydalsveien 21 klokken 18.00. Det er ventet at svært mange vil møte opp, etter at Aksjonsgruppen mot ødelegging av Nedre Grefsen mobiliserer med felles avmarsj fra Morellbakken skole klokken 17.30.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen forteller at bydelsadministrasjonen har forberedt seg, blant annet med å legge til rette for lydoverføring til resepsjonsmrådet.

Tverrpolitisk enighet

BU har kommuneplanen mot 2030 oppført som orienteringssak på møtet 31. mars. Kommuneplanen ble vedtatt av bystyret i fjor, og det sittende bydelsutvalget blir torsdag forelagt saksdokumentasjon fra flere år tilbake.

Bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité behandlet saken tidligere i mars, og anbefalte da at BU vedtar at området «nedre Grefsen» tas ut av teksten i kommuneplanen.

BU har ingen mulighet til å endre kommuneplanen, men signalene fra bydelspolitikerne er viktige innspill til bystyret. I forkant av torsdagens møte har derfor alle partiene i BU viderebehandlet vedtaket i MPS-komiteen, for å stå sammen om en uttalelse til bystyret.

Følgende omforente vedtaksforslag får tilslutning fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV og Venstre. Bare Miljøpartiet de Grønne er ikke enig i formuleringen.

• BU er opptatt av at småhusområdet på Nedre Grefsen bevares.
• I plankart til kommuneplanen er Nedre Grefsen innbakt i fortettingsområdet Storo. Kommuneplanen er en overordnet plan, og det er et krav til felles planlegging (områderegulering) for "Utviklingsområde ytre by". Etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven skal forslag til områderegulering sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
• BU mener at Nedre Grefsen fortsatt skal bevare sitt preg som småhusområde, og eventuelle forslag til reguleringsplaner må ta hensyn til dette.

Storo og nedre Grefsen

– Når vi snakker om Storo tror jeg de aller fleste tenker på området ved Storokrysset og området nedenfor. Nedre Grefsen er ikke en del av dette, sier BU-leder Per Henry Christiansen (H), som på vegne av det forrige bydelsutvalget beklager at denne detaljen gikk lokalpolitikerne «hus forbi».

Ifølge BU-lederen har utvalget brukt mye tid på å formulere et vedtak som er så klart og tydelig at det ikke etterlater noen tvil om at det ikke skal være fritt frem for fortetting på nedre Grefsen, selv om området forblir en del av den vedtatte kommuneplanen.

LES OGSÅ: Nordre Aker Frp: «Rasering av boligområdet på Nedre Grefsen er vandalisme»

Uklokt å fjerne nedre Grefsen fra kommuneplanen

– Mange vil sikkert mene at det enkleste vil være å be byråd og bystyret om å ta nedre Grefsen ut av den vedtatte plan. Dette tror vi ikke er mulig å få til, og et slikt vedtak vil være uklokt, sier Christiansen.

Han avviser at det har vært i noens interesse å holde opplysingene om omdefineringen av nedre Grefsen skjult.

– Jeg vil først slå fast at jeg tror at det er få seriøse politikere i Oslo, verken før eller nå, som virkelig har ment eller mener at småhusområdet på nedre Grefsen skal saneres og erstattes med høyhus med 2000 til 3000 boliger. I hvert fall kan jeg garantere dette på vegne av oss i Høyre, sier BU-lederen.

MDG: Et nytt og urbant nedre Grefsen

– Om vi ser stort på det mener vi at når valget står mellom felles grøntområder og villastrøk med så gunstig plassering som i dette tilfellet blir det dessverre villastrøket som taper, har MDGs gruppeleder i BU, Liv Derås Bjørnstad, tidligere skrevet, om partiets syn på fortetting i Grefsen-området.

Onsdag kveld utdyper hun med følgende:

– Nordre Aker MDG mener at så sentrale knutepunkter som det på Storo må deles med ganske mange fler enn i dag. Det standpunktet er ikke forenelig med å bevare området som småhusområde. For oss er det viktig at prosessen med fortetting blir god, at ting får ta den tiden det trenger og at resultatet, som er langt frem i tid, blir et godt, om enn anderledes, nabolag.

Les de tidligere innleggene fra MDG her:

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

LES HVA ANDRE LOKALPOLITIKERE HAR SKREVET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse