"Alle" skal til Engebråten

Skolepaviljonger på arealene til planteskoen (Gravferdsetaten).

Alle barneskoleelever på Grefsen og Kjelsås de nærmeste årene bør lære seg veien til Engebråten først som sist.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.01.2010 kl 15:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Skolepaviljonger på Engebråtens område.

ENGEBRÅTEN: Undervisningsbygg har bestemt seg for å droppe den planlagte midlertidige paviljongskolen på Myrerjordet, med bakgrunn i lokalmiljøets protester, og at denne løsningen ville kreve omfattende arkeologisk kartlegging. De går heller for Engebråten-forslaget.

Nordre Aker Budstikke får opplyst fra Undervisningsbygg at ca. 750

—770 elever fra Kjelsås vil få undervisning på en ny, midlertidig paviljongskole på Engebråten i perioden 2010-12, mens Kjelsås skole bygges ut (Kjelsås har i dag totalt ca. 790 elever).

Fra Grefsen barneskole kommer det ca. 600 elever i utbyggingsperioden 2012

—14 (det er alle elevene som på det tidspunktet vil tilhøre Grefsen skole). Dessuten vil ca. 120 ungdomsskoleelever lever gå på den midlertidige skolen i perioden 2011

—13 når arbeidet med å gjøre Grefsen vgs. til ungdomsskole kommer i gang.

Undervisningsbygg jobber med flere alternative plasseringer av skolepaviljongene på Engebråten. Et forslag er å legge den til planteskolens arealer (Gravferdsetaten). Den eksisterende skolens behov, lokalmiljøet og bydelen vil bli tatt med på råd.

— Hovedgrunnen til at vi foreslår paviljonger for såpass mange elever, er jo at oppussingen og utbyggingen på Grefsen og Kjelsås skal gå raskere. Dette fordi skolene slipper å ha byggearbeider i gang mens skolene er i drift. (...) I perioder vil det bli slik at lokalmiljøet og naboer må bære over med at skolene blir byggeplasser og at paviljonger legger beslag på arealer det er knapphet om, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg i en skriftlig uttalelse til NAB.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse