Anbefaler 24 etasjer i Nydalen

dersom bystyret vedtar byrådets innstilling om å tillate et 24-etasjers signaltårn på Gullhaug torg. Illustrasjon: Avantor/utlånt

Byrådet går mot bydelsutvalget og naboklager, og sier ja til Avantors 24-etasjers signalbygg på Gullhaug torg i Nydalen. Byrådet mener tårnet vil tydeliggjøre Nydalens identitet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.09.2009 kl 18:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

dersom bystyret vedtar byrådets innstilling om å tillate et 24-etasjers signaltårn på Gullhaug torg. Illustrasjon: Avantor/utlånt

Se bildet større

dersom bystyret vedtar byrådets innstilling om å tillate et 24-etasjers signaltårn på Gullhaug torg.

NYDALEN: I sin anbefaling til byutviklingskomiteen, som ble lagt frem torsdag, anbefaler byrådet at Oslos folkevalgte skal godkjenne planene om et 24-etasjers bygg, et 77 meter høyt «signaltårn», på Gullhaug torg i Nydalen.

Byråden:

— Identitetsskapende

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H) sier til Nordre Aker Budstikke at hun synes prosjektet er spennende, og viser til at også Plan- og bygningsetaten anbefaler prosjektet, blant annet fordi det bygger opp under Gullhaug torgs identitet som sentrum og møteplass i Nydalen.

Det planlagte «tårnet» vil ha en grunnflate på maksimum 120 kvadratmeter og være 24 etasjer høyt.

I de tre nederste etasjene er det planlagt kontorer, butikker, servering og andre næringslokaler. Fra fjerde etasje og oppover vil det bli etablert hotellrom eller leiligheter på opptil 90 kvadratmeter, én per etasje. Bygget er tenkt utformet i glass og skal skifte farge etter tid på døgnet og hvor det ses fra.

SI DIN MENING OM SAKEN I KOMMENTARFELTET UNDER ARTIKKELEN!

Kan åpne for høyere bygg

— Dette vil bli et veldig slankt bygg. Det vil i liten grad gi negative konsekvenser for omgivelsene i form av slagskygge og vind, sier Agerbak-Jensen, og viser til at andre høyhus i Oslo har betydelig større dimensjoner.

Posthusets (Postgirobygget) grunnflate er til sammenlikning på 1705 kvadratmeter og 117 meter over terrenget, mens Plaza har 1020 kvadratmeters grunnflate og rager 117,5 meter over terrenget.

— Slik sett vil ikke dette oppleves som et tradisjonelt høyhus, til tross for høyden, sier hun.

Agerbak-Jensen understreker at det at Byantikvaren anbefaler konseptet, og kan godta de planlagte 24 etasjene, også har vært viktig for byrådets avgjørelse. Byantikvaren mener høyhus er mindre konfliktfylt i den ytre delen av byen, enn i indre by.

— Høyhusstrategien vedtatt av bystyret åpner for å etablere skulpturelle tårn over 42 meter, som er den generelle høydegrensen i Oslo, sier Agerbak-Jensen.

Også Rådet for byarkitektur går gode for planene.

Avantor:

— Fremhever torget

— Bygget vil ikke være en ruvende skyskraper. Det er mer som en nål å regne. På avstand vil det kunne minne om en fabrikkpipe, sier Avantor-direktør Christian Joys til Nordre Aker Budstikke.

Ved siden av høyhuset skal det etableres et paviljongbygg på en til tre etasjer, tiltenkt terrasser, torg og scene og et møtesenter med bevertning.

Nydalen bruksvei skal åpnes mellom nybyggene og Riksteatrets bygning, og en gangbro kan bli anlagt over veien fra paviljongen til teatret.

— Den delen av Gullhaug torg som i dag er parkeringsplass og taxiholdeplass, fjernes, og innlemmes i torget, slik at Gullhaug torg får et større bruksområde enn i dag, sier Joys.

Torget vil dessuten bli knyttet nærmere Akerselvaelva ved det bygges ut med trapper og sittemuligheter i skråningen mot elva.

Nydalsveien vil fortsatt gå over Gullhaug torg. Samferdselsetaten mener det er uaktuelt å bygge om veien for gjennomkjøring.

Sterke protester

Avantors signalbyggplaner har tidligere vakt sterke reaksjoner. Nordre Aker Budstikkes lesere har både rost og skjelt ut ideen.

I planforslaget går det frem at Plan- og bygningsetaten har mottatt 31 protester fra naboer. De frykter at «utbyggingen vil beslaglegge deler av Gullhaug torg i en bydel som oppfattes som klaustrofobisk tett allerede,» og at et tårnbygg på 24 etasjer vil fremstå som «truende og overveldende for beboerne i Nydalen.»

Naboene ønsker istedenfor at Gullhaug torg opparbeides til en grønn lunge.

Dette synet deles av bydelsutvalget i Nordre Aker, som var skeptiske til planene da de uttalte seg om prosjektet i høringsrunden. Bydelsutvalget mener «torgfunksjonene og ikke «signalbygget må være planens hovedfokus. Torget kan naturlig avsluttes med en bygning som tilsvarer omkringliggende bebyggelse på ca. 4 etasjer».

Driftsavdelingen i bydelen mener tårnplanene «varsler et tilbakesteg i planene om å gjøre Gullhaug torg til en sentral seremoni- og møteplass.»

Ved siden av prosjektet med 24 etasjer, som Plan- og bygningsetaten (PBE) og Byrådet anbefaler, ligger det to alternative planer, der tårnene er redusert til henholdsvis åtte og elleve etasjer. PBE og byrådet mener disse forslagene vil svekke intensjonen om tårnet som en tydelig og skulpturell markering av sentrum i Nydalen.

LES OGSÅ: Avantor: - Viktigst å skape et levende senter

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse