- Ap og SV løp til mamma og pappa

To dagers valg koster kommunen 10 millioner ekstra

HODERYSTENDE: Fabian Stang mener det er for galt at kommunen skal bruke 10 millioner kroner for å holde valglokalene åpne i to dager når det ikke finnes materiale som understøtter at dette gir økt valgoppslutning.Foto: Vidar Bakken FOTO: Foto: Vidar Bakken

Fabian Stang kritiserer Ap og SV for at de fikk trumfet gjennom at en tredel av bystyrerepresentantene kan overkjøre flertallet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.01.2013 kl 08:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: - Oslo Arbeiderparti forsøkte flere ganger å få flertall i bystyret for å få gjennomført to dagers valg i Oslo. Begrunnelsen for dette var at de mente det ville øke valgdeltakelsen, sier ordfører Fabian Stang som leder valgstyret i rådhuset.

Bystyrets flertall mente at det ikke kunne påvises noe grunnlag for at velgeroppslutningen ville øke og at det dermed var unødvendig for kommunen å bruke ni millioner kroner ekstra på dette ved forrige stortingsvalg.

- Da Ap ikke fikk viljen sin løp de sammen med SV til mamma og pappa på Stortinget for å endre spillereglene. De fikk vedtatt en ny lov oppunder stortingsvalget i 2009. Det ble vedtatt at hvis en tredel av kommunestyrets medlemmer ønsker det, skal det avholdes to dagers valg i kommunen. Det er en skandale, sier Stang videre.

Bekymret for deltakelse

Leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, var i et intervju i 2005 bekymret for den lave valgdeltakelsen i de østlige bydeler sammenliknet med de vestlige bydeler.

Han mente at økt valgdeltakelse i østlige bydeler ville føre til et bedre resultat for partiene på venstresiden. Et to dagers valg ville etter hans mening gi fleksibilitet og flere anledning til å stemme.

Tiden har gitt oss rett

- Arbeiderpartiet fikk ikke gjennomslag for dette i bystyret, da det som sagt ikke var noe kunne underbygge at et to dagers valg ville ha noen effekt på velgeroppslutningen. Tiden har gitt oss rett, sier Stang.

Velgeroppslutningen ved stortingsvalget i 2009 i Oslo lå én prosent under oppslutningen i 2005. Det er det samme som landet for øvrig.

Utgifter uten grunn

- Vi har altså et mindretall i Oslo bystyre uten budsjettansvar, som ved høstens valg vil påføre kommunen ti millioner kroner i merutgifter uten grunn. Det er som sagt en skandale og i strid med prinsippene i vårt demokrati. Nå må vi finne inndekning for dette og det betyr at kommunen har ti millioner mindre å rutte med som kunne gå til andre nødvendige tjenester, sier Stang.

Han viser til at det skal opprettes flere nye forhåndsstemmelokaler i Oslo.

- Flere lokaler kan stimulere til økt deltakelse. Velgerne har anledning til å stemme i fire uker før valget. Hva skal man da med to valgdager? Dette opprører meg, sier ordføreren.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse