Ap-politiker engasjerer seg i nedleggelsen av 55-bussen

 

- Bør ikke andre kriterier enn kundegrunnlag gjelde ved vurderingen av om et busstilbud skal legges ned eller opprettholdes? Spør Abdullah Alsabeehg (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2013 kl 09:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

PROTESTER: Det var flere hundre underskrifter mot nedleggelse og store protester fra både Nordre Aker bydel og Sagene bydel, da det ble kjent at Ruter skulle legge ned buss 55. FOTO: Illustrasjonsfoto

NORDRE AKER/SAGENE: I høst ble buss 55A og 55B lagt ned. Blant annet ifølge Ruter på grunn av «lavt kundegrunnlag». Men også som en konsekvens av at Kapellveien forbi Grefsen barneskole nå er stengt permanent, denne strekningen var en del av traséen til 55A-bussen. Det ble heller ikke lagt opp noen erstatnings-trase.

Buss-nedleggelsen førte til store protester - både i Nordre Aker bydel og i Sagene bydel. Beboere og lokalpolitikere har engasjert seg i saken. For kort tid tilbake var også politikere fra Nordre Aker bydel og beboere på befaring med Ruter, for vurdering av andre traséer som mulig erstatning for 55A-bussen.

Hvilke kriterier?

Nå har også politikerne på Rådhuset engasjert seg i 55-bussens være eller ikke være.

- Bør ikke andre kriterier enn kundegrunnlag gjelde ved vurderingen av om et busstilbud skal legges ned eller opprettholdes? spør Abdullah Alsabeehg (Ap).

- Arbeiderpartiet vil nå ha en begrunnelse fra byråden for nedleggelsen av 55-bussen og andre bussruter i Oslo. Vi har sett eksempler på at lavt kundegrunnlag har blitt brukt som hovedbegrunnelse,  uten at andre hensyn har blitt tatt med i vurderingen, sier Alsabeehg.  

Spørsmål til byråden

Alsaabeehg har oversendt følgende spørsmål over til samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Hvilke kriterier bruker Ruter for å legge ned, opprette eller opprettholde et busstilbud i Oslo? Er slike beslutninger kun basert på kundegrunnlag?

Mange eldre bruker 55-bussen. Bydelen hadde 55-bussen som en forutsetning for flytting av seniorsenteret, og etablering av av Omsorg+ boliger i Sagene bydel. Blir slike og lignende hensyn trukket inn i vurderingen av om bussruter bør bestå eller legges ned?

 Blir opprettelse av nye tilbud i nærheten vurdert samtidig når et busstilbud legges ned, og ble det gjort i dette tilfellet?'

Avisen følger saken.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse