Åpen dag på Rikshospitalet

Rikshospitalet huser 17 nasjonale kompetansesentre.

Torsdag 10.april har de nasjonale medisinske kompetansesentrene ved Rikshospitalet HF Åpen dag i Glassgaten.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GAUSTAD: Hvert kompetansesenter har ansvar for et medisinsk fagområde hvor de skal videreutvikle, formidle og forvalte kunnskap.

- Et viktig mål er å sørge for at pasientene har lik mulighet for lik kompetanse uansett hvor i landet de bor. Ved å arrangere Åpen dag håper vi å bli mer synlige overfor eiere, fagmiljøer, pasientorganisasjoner og media, sier Mona Røisland, representant for samarbeidsforumet for kompetansesentrene ved Rikshospitalet HF.

Hun jobber til daglig som koordinator ved Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi, Revmatologisk avdeling.

Få svar på dine spørsmål

- For kompetansesentrene er det viktig at oppdragsgiverne er godt informert om aktiviteten ved sentrene og at nyvinninger, tiltak og det som produseres tydeliggjøres, fortsetter Røisland.

- Vi ønsker å synliggjøre hvilken ressurs kompetansesenteret kan være for fagmiljøet slik at de i større grad benytter oss, understreker hun.

Kompetansesentrene ønsker å ha en viktig rolle i utforming og forvaltning av kunnskap innen sitt fagområde, slik at dette igjen kommer pasientene til gode.

- Men for å oppnå dette, må fagmiljøene vite om oss og oppsøke oss ved behov for ny kunnskap.

Hva skjer i Glassgaten

Tilstede i Glassgaten vil det være representanter fra kompetansesentrene som svarer på spørsmål om de forskjellige sentra, hva som er deres spesiale, hvilke tilbud de har og hvordan komme i kontakt med dem.

I tillegg til stands i Glassgaten skal hvert senter holde en presentasjon på 10 minutter i Grønt auditorium. Programmet i Glassgaten varer fra 12.00 - 16.00, mens programmet i auditoriet starter kl. 13.00

Sentrene arbeider enten etter retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet eller på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Sentrene har som mål å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning av kunnskap innen sine respektive felt..

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse