ANNONSE
Annonse

Åpent møte om boligtårn på 11 og 13 etasjer

Slik ser omrisset av det nye studentboligkomplekset i Blinderveien 6 ut, slik SiO foreslår det. Bak ligger Marienlyst skole. ILLUSTRASJON: DYRVIK ARKITEKTER AS

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ønsker å bygge 400 studentboliger i Blindernveien. Plan- og bygningsetaten ønsker et nedskalert prosjekt. Onsdag inviteres det til informasjonsmøte.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2016 kl 15:53

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

(Møtet er avholdt, men her kan du lese mer om boligutbyggingsplanene)

BLINDERN: Saken er nå til høring, og derfor inviteres det til et inforsmasjonmøte onsdag 15. juni klokken 19.00 i auditorium 1 i Helga Engs hus på Universitetet i Oslo.

Det er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som foreslår å omregulere Blindernveien 6 fra kontor, offentlig bygning/allmennyttig formål - (undervisning og barnehage) til hovedsakelig boligformål og barnehage. Planområdet ligger ved siden av Marienlyst skole.

400 hybler

Hovedhensikten er å tilrettelegge for bygging av studentboliger.

Forslaget gir rom for en bygning med base på 5 etasjer og tårn på 11 og 13 etasjer (målt fra Blindernveien), med cirka 400 studenthybler og en liten barnehage. Planforslagets høyeste hovedgesims er cirka 41 meter over terrenget.

Forslaget inneholder også en justering av gangarealet i nordvest, opplyser Plan- og bygningsetaten (PBE).

Etaten anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et eget alternativ. Det har samme formål som SiOs alternativ, men med lavere høyde og utnyttelse, noe mindre fotavtrykk, men større barnehage.

LES OGSÅ: Slik kan nye John Colletts plass bli – se forslagene her!

Behov for studentboliger

– Dialogen med SiO har vært god i arbeidet med saken. Oslo trenger flere studentboliger, noe som også er et sterkt ønske fra bystyret, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Han mener Plan- og bygningsetaten og SiOs alternativer i hovedsak er like.

– Bakgrunnen for vårt alternativ er at vi mener hensynet til naboer og til eksisterende bebyggelsesstruktur gjør at det er riktig med litt lavere bebyggelse og også litt lavere utnyttelse på tomten. I tillegg mener vi at det bør legges til rette for en større barnehage. Samlet sett gir dette litt lavere høyder og litt lavere utnyttelse av tomten i forhold til SiOs alternativ, sier Bermann.

I møtet vil både SiO og PBE presentere sine alternativer, og det blir mulighet til å stille spørsmål om prosjektet og prosessen.

Møtet holdes onsdag 15. juni klokken 19.00-20.30, i auditorium 1, Helga Engs hus i Sem Sælands vei 7.

Se hele planforslaget i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

FLERE BYGGESAKER:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse