Åpne mappene!

Vil du lese saksdokumenter i byggesaker må du henvende deg i kundesenteret hos plan- og bygningsetaten hvor etatsdirektør Ellen S. de Vibe er fotografert. Arkivfoto

Stian Berger Røsland (H) i by- utviklingskomiteen er klar i sin tale: Plan- og bygningsetaten må åpne for at byggesaksdokumenter blir tilgjengelig på internett.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.06.2007 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: - Arve Lønnum (FrP) og jeg har fremmet et forslag i byutviklingskomiteen om å gjøre offentlige dokumenter hos plan- og bygningsetaten tilgjengelig via internett, sier Stian Berger Røsland.

For cirka tre år siden trodde etatsdirektør i plan- og bygningsetaten (PBE) Ellen S. de Vibe, at saksdokumenter ville bli tilgjengelig på internett, så snart datatilsynet ga klarsignal. Under "saksinnsyn" på PBEs nettsider kan interesserte kun lese tittelen på brev og dokumenter i byggesaker. Vil man lese dokumentene må man henvende seg i PBEs skranke på Grønland, og det må skje i folks arbeidstid. Ullern Avis Akersposten har dessuten fått en rekke henvendelser fra eldre mennesker og handikappete som ikke ser seg i stand til å ta den lange veien til PBEs lokaler for å lese dokumenter i byggesaker de blir berørt av. I enkelte byggesaker kan det dreie seg om et hundretalls dokumenter som kommer inn til etaten med ulike mellomrom. Mange eldre er i dag fortrolig med internett eller har barn, eldresenter eller andre som kan være behjelpelig.

Stian Berger Røsland er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. På et møte byråd Merete Agerbak-Jensen og byrådsleder Erling Lae arrangerte i forbindelse med veilederen til ny småhusplan, ga Berger Røsland uttrykk for at han syntes det var merkelig at saksdokumenter knyttet til byggesaker i plan- og bygningsetaten ikke var tilgjengelig over internett i 2007.

- Jeg kan sitte på mitt kontor i Rådhuset og ha fri tilgang til disse dokumentene fra min PC, men når jeg forlater kontoret og går hjem ligger det en sperre på IP-adressen. Det vil si at den tekniske løsningen i prinsippet et til stede. Det er bare å fjerne sperren. Vi mener at når et dokument er offentlig, så skal det også være tilgjengelig. Det skulle være helt unødvendig å måtte gå ned til plan- og bygningsetaten og sette seg ned ved en PC der. Slik praksis er i dag snakker vi om et foreldet syn på informasjonsteknologi. Innsynet er hele poenget, sier Berger Røsland.

Forslagsstillerne skriver at det etter deres mening er i strid med offentlighetsprinsippet og medvirkningsprinsippet i plan- og bygningsloven at innsyn vanskeliggjøres av tekniske sperrer.

- Større tilgjengelighet gjør at alle kan følge med og medvirke i en byggeprosess. Det vil også være bra for utbyggere, sier Berger Røsland.

Saken ligger fortsatt til behandling hos byutviklingskomiteen og er oversendt byrådet til uttalelse.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse