Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), her fra møtet om fortetting og byutvikling i regi av Oslo velforbund, på Svetter'n tidligere i mars. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det kan være aktuelt å ta enkelte stasjonsnære områder ut av Småhusplanen for å bygge flere boliger. Det bekrefter byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Hun går ikke med på at informasjonen om det pågående kartleggingsarbeidet har vært for dårlig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.03.2017 kl 14:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: 124 stasjonsnære områder, i tilknytning til de aller fleste t-bane- og trikkestopp, samt togstasjoner i ytre by, kartlegges nå for mulig boligfortetting.

Det kunne Nordre Aker Budstikke fortelle tidligere denne uka. Områdene er innenfor på en radius på 500-700 meter rundt kollektivstoppesteder og knutepunkter. I Nordre Aker omfattes samtlige t-banestasjoner og trikkestopp, både langs Sognsvannsbanen og Kjelsås-trikken.

LES SAKEN: Sjekk om ditt nabolag er på «fortettingsliste»

Fortidsminneforeningen sa til Nordre Aker Budstikke mandag at de mener hele villabebyggelsen i Oslo står i fare: – Byrådet durer i vei på egenhånd uten å si noe om omfanget av dette til byens befolkning.

Fortidsminneforeningen har fått laget et kart som viser hvilke områder som omfattes. Det kan du se og utforske her.

Byråden: Ikke nødvendigvis fortetting i alle stasjonsnære områder

– Hvilken grad av fortetting (tomteutnyttelse, høyder etc.) ligger til grunn når PBE nå kartlegger mulighetene i disse områdene? Hvordan vil resultatene brukes, byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG)?

– Det er riktig at vi arbeider med en gjennomgang av stasjonsnære områder. Vi kartlegger de områdene hvor kollektivdekningen er særlig god og om det er områder som egner seg for utvikling. Det er ikke dermed sagt at det blir utvikling i alle stasjonsnære områder. Dette er en del av et kunnskapsgrunnlag når vi nå skal revidere kommuneplanen. I løpet av april vil byrådet sende et forslag til ny kommuneplans samfunnsdel ut på høring, og da vil også gjennomgangen av stasjonsnære områder gjøres offentlig. Jeg ser frem til å få innspill og til gode og kunnskapsbaserte diskusjoner om forslaget og kartleggingen som er gjennomført, svarer byråden.

Hvilke områder blir klart i april

Se bildet større

Fortidsminneforeningens kart viser hvor store områder som nå kartlegges for utvikling og fortetting. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/BYPLANKONTORET

Hun mener byens befolkning vil få god mulighet til medvirkning når det blir klart hvilke områder byrådet ser utviklingspotensiale i.

– Er det kommunisert godt nok hvor store områder det her er snakk om? 500 meter rundt de angitte stasjonene vil i praksis f.eks. bety et sammenhengende belte langs Sognsvannsbanen og Grefsenveien, områder som i dag i stor grad ligger under småhusplanen.

– Forslaget til ny kommuneplan med byutviklingsstrategi legges frem i slutten april, og der vil det helt tydelig markeres hvilke områder som kan anses som aktuelle. Jeg er opptatt av at vi kommuniserer åpent om dette, slik at alle vet hva som foregår og vurderes, og vi får tatt gode beslutniger i fellesskap. Jeg og byrådet ser frem til å motta innspill, så nå er det viktig at man gjør seg klar til å studere forslaget og sende inn slike! sier Marcussen.

Kan sette småhusplanen til side

Flere av områdene som ligger innenfor 500/700-meterradiusen er omfattet av småhusplanen i dag. Dette gjelder blant annet store deler av Grefsenplatået.

Se bildet større

Hanna Marcussen presenterte fremgangen i arbeidet med kommuneplanen i møtet på Grefsen nylig. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Vil småhusplanen bli satt til side der man finner fortettingsmuligheter innenfor områder som i dag er regulert av småhusplanen?

– Byrådspartiene er enige om at småhusplanen generelt sett skal ligge fast og sikre historiske og grønne kvaliteter. Det kan være aktuelt å ta enkelte stasjonsnære områder ut av småhusplanen for å møte boligbehovet i Oslo, men kun i områder som egner seg spesielt til fortetting og der kollektivdekningen er særlig god, svarer Marcussen.

Hvor stort antall nye boliger denne kartleggingen kan føre til, er imidlertid for tidlige å svare på, mener byutviklingsbyråden. Når forslaget til ny kommuneplan med byutviklingsstrategi presenteres i april, vil arbeidet være ferdig. Marcussen lover at byrådet skal gjennomføre en bred medvirkningsprosess. Bant annet vil det bli holdt folkemøter i ulike deler av byen i mai.

For enkelt å peke på ferdigregulerte tomter

Se bildet større

Camilla Wilhelmsen mener omfanget av kartleggingen av stasjonsnære områder er for omfattende. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Byutviklingskomiteens nestleder, Camilla Wilhelmsen (Frp) har uttalt til Nordre Aker Budstikke at Plan- og bygningsetaten heller bør konsentrere ressursene sine på å realisere boligpotensialet på de mange tusen tomtene i Oslo som allerede er regulert til boligutvikling.

– PBE bør bruke ressursene sine på å utvikle det som i dag er markedssvake områder, sa Wilhelmsen i saken, og viste blant annet til den nylige områdereguleringen på Furuset.

Det er ikke byutviklingsbyråden enig i.

– Dette blir for enkelt. Vi overtok jo ferdigregulerte tomter for 15.000 boliger fra forrige byråd, hvor de aller fleste hadde ligget i årevis, sier Marcussen.

Hun mener det er mange hindringer som gjør at en del grunneiere på disse tomtene ikke ønsker utvikling på kort sikt.

– For eksempel på grunn av forretningsvirksomhet som drives i dag. Når det er sagt, så har jeg tatt initiativ til å undersøke nærmere hva det er som stopper boligutvikling i ferdigregulerte områder, og gjort det klart for grunneiere at kommunen gjerne bidrar til å løse hindringer, sier byråden.

Hun viser til at mye av boligutviklingen i Oslo framover vil skje i Hovinbyen.

– Der utvider vi sentrum østover. Vi trenger likevel nye områder for å møte boligbehovet i Oslo. Det var Camilla Wilhelmsen også meget opptatt av da nåværende kommuneplan ble vedtatt i 2015.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse