Åpner gjengrodde stier

Krattet mellom brakkene og bolighusene skal åpnes og bedre atkomsten mellom Kjelsåshallen og parkeringen ved nye Oset vannrenseanlegg. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I mai neste år skal nye Oset vannrenseanlegg stå ferdig. Allerede i høst åpnes ny tursti og neste år kan det komme penger til ny Kjelsås skole.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kjelsås: - Konsortiet AF-Krüger er totalleverandør av renseanlegget, og har forpliktet seg til å gjøre om anleggsplassen der brakkene står i dag til utfartsparkeringsplass mot Maridalen, samt gjenåpne turveien mellom Midtoddveien og Kjelsås idrettshall. Det er dette arbeidet som skal settes i gang nå, forteller Jo Egil Sveen, som er prosjektleder for byggherren Oslo vann- og avløpsetat.

Turveien vil bli gruset og gå gjennom et område som i dag er gjengrodd. Turveien som nå skal åpnes er et kort veistykke, men vil gi lettere atkomst til turveiene mot Frysja og Akerselva. Omreguleringssaken gikk ut på høring til en rekke lokale organisasjoner allerede i 2003. Tillatelse til utbygging ble gitt av Plan- og Bygningsetaten i desember samme år.

Turstien vil gå tett inntil hagene nederst i Midtoddveien, men utbyggeren har ikke fått innsigelser fra naboene per dato.

- Nabovarselet skal ligge ute i 14 dager før utbyggingen starter, sier Sveen.

Det er enighet i bystyret om utbygging av Kjelsås skole, men budsjettet for 2008 vil avgjøre når byggingen kan settes i gang. Ombyggingen har en prislapp på rundt 480 millioner kroner, sier BU-leder i Nordre Aker, Egil Ihlen. Utbyggingen er ønsket av Undervisningsetaten, KF Undervisningsbygg og Kjelsås skole. Den nye turveien vil også lette atkomsten mot ballbanen ved idrettshallen og det nye skolebygget når det etter hvert står klart.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse