ANNONSE
Annonse

Åpnet nytt rehabiliteringssenter for kreftpasienter

Bent Høye åpnet det nye rehabiliteringssenteret for kreftpasienter på Aker. Foto: Anders Bayer / WIKIMEDIA COMMONS / Bjørn Stuedal

– Helsetjenesten redder liv når sykdom og ulykke rammer. Men vi må også ha gode redskaper til å mestre livet etter at blålysene har sluknet, sier helseminister Bent Høie (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.06.2017 kl 14:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BJERKE: Mandag åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nytt kreftrehabiliteringstilbud ved Oslo Universitetssykehus på Aker.

Dagrehabilitering

Det nye senteret skal tilby dagrehabilitering for kreftpasienter etter avsluttet kreftbehandling. Et tilbud til pasienter som ikke har vært sykemeldt lenger enn ett år.

Her skal pasientene få tverrfaglig hjelp, med mål om å komme tilbake i arbeid, hjelp til å håndtere seneffekter etter kreft og å kunne være et bidrag mot bedret livskvalitet etter kreftbehandling.

Tilbudet er for pasienter med alle kreftdiagnoser når det gjelder individuell oppfølging. I tillegg har til gruppetilbud til bryst- og gynekologiske kreftpasienter.

Sistnevnte finnes også allerede på Radiumhospitalet. Tilbudet videreutvikles ved Aker, som ligger i Bydel Bjerke, rett over Trondheimsveien som er bydelsgrense mot Nordre Aker. Det er heller ikke langt fra Aker til bydelene SAgene og Grünerløkka, som møtes ved Sinsenkrysset.

Spesialfysioterapeut i Raskere tilbake, Hege Marie Blegen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og brukerrepresentant Håvard Aagesen. Foto: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Rivende utvikling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) snakket i sin tale om kreftbehandling i rivende utvikling.

– Vi legger ned mye ressurser og innsats for å løse kreftgåtene. Det gir resultater. Stadig flere blir friske av kreft – men stadig flere opplever også å leve lenger med kreft, sa Høie.

I tillegg viste helseministeren til at mange lever hele eller store deler av livet med langvarige sykdommer og plager. Noen kreftpasienter får komplikasjoner og senskader etter gjennomgått behandling.

Pårørende

– Jeg mener vi må definere helse på en ny måte. Helse er å mestre de fysiske eller psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Vårt kreftløft har tre hovedelementer: Tverrfaglige diagnosesentre, standardiserte pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene, sa Høie.

Han pekte også på de pårørende, en uvurdelig ressurs for mennesker som lever med sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske eller sosiale problemer.

– Men de blir slitne, både fysisk og psykisk. De utgjør et støtteapparat som trenger støtte. De har behov for at deres innsats blir sett og verdsatt – og de har behov for å bli hørt. Vi må huske at pårørende også er en del av pasientens helsetjeneste. Det blir kostbart for samfunnet hvis vi ikke ivaretar pårørende.

– Helsetjenesten redder liv når sykdom og ulykke rammer. Men vi må også ha gode redskaper til å mestre livet etter at blålysene har sluknet. Hvis jeg blir syk, ønsker jeg å bli møtt av en helsetjeneste som både hjelper meg å mestre påkjenningen og livet etterpå.

Norge har i dag over 250.000 kreftoverlevere og rundt 30.000 av dem bor i Oslo og omegn. 50 prosent av kreftpasientene er under 69 år og mange er i yrkesaktiv alder.

Ifølge Oslo Universitetssykehus går det frem at overlevelsen har økt og i snitt lever nå 70 prosent av alle kreftpasienter fem år etter diagnosen. Mange har imidlertid senplager etter behandling og redusert livskvalitet.

Fra mandagens åpning av det nye kreftsenteret ved Aker. Foto: PRIVAT

Kreftrehabilitering er et fagområde som omhandler det fysiske, det psykososiale og det ernæringsmessige perspektivet.

– Kreftrehabiliteringssenteret i bygg 28 på Aker helsearena har som mål å hjelpe pasienter til bedre livskvalitet. Vi trenger mer forskning innen dette fagområdet og vi må kartlegge kreftpasienters rehabiliteringsbehov mer systematisk og følge opp med riktige tiltak, skriver Oslo Universitetssykehus.

Det gjelder både de som er helbredet for sin kreftsykdom og de som lever med avansert sykdom.

– Målet er å skape en samhandlingsarena mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og sikre gode overganger for pasientene. Med det kan vi etablere gode pasientforløp – også på lang sikt.

Raskere tilbake

Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus har i tillegg til den nye senteret ved Aker sykehus, to behandlingstilbud innen Raskere tilbake-ordningen:

  • Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter
  • Psykososial poliklinikk for kreftpasienter og pårørende.
  • Poliklinisk dagrehabilitering

Poliklinisk dagrehabilitering tilbyr gruppebaserte og individuelle tverrfaglige rehabiliteringsprogram etter endt kreftbehandling, der målsetningen er å hjelpe pasienter å gjenvinne funksjon og arbeidsevne etter kreftsykdommen. Tilbudet har eksistert på Radiumhospitalet siden 2009, og fra våren 2017 gis tilbudet også i Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse