Arbeiderpartiet vil bygge opp igjen Bråtenalleen barnehage

BRÅTENALLEEN: Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (t.v.) mener man ikke kan la en tomt stå ubebygd i en by som vokser. Her sammen med BU-lederkandidat Bente M. Larsen i Nordre Aker. FOTO: KATARINA POENSGEN

Siden brannen i 2011 har tomta stått tom. Byrådet har ingen planer om å gjenåpne barnehagen, fordi Nordre Aker har full barnehagedekning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.06.2015 kl 13:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bråtenalleen barnehage er nå et stort tomt område. FOTO: KATARINA POENSGEN

Se bildet større

Onsdag 17.06 vedtok Arbeiderpartiet oppbygging av ny barnehage gjennom sitt budsjett. FOTO: KATARINA POENSGEN

Faktaboks Barnehage

Status barnehager og hovedopptaket 2015 i Bydel Nordre Aker

Historikk:

 • 01.01.2012 var det 3893 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker
 • 15.12.2013 var det 3820 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker
 • 15.12.2014 er det 3749 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker
 • 01.06.2015 er det 3874 barnehageplasser i Bydel Nordre Aker

Plassene fordeler seg slik:

 • Kommunale barnehager: 574 plasser for barn under 3 år, og 945 plasser for barn over 3 år.
 • Ikke-kommunale barnehager: 1013 plasser for barn under 3 år, og 1342 plasser for barn over 3 år. Av disse er 137 plasser i familiebarnehager.

Status hovedopptak 2015:

 • Ved søknadsfristens utløp 01.03. hadde tilsammen 663 barn som vil være over ett år pr. 31.08. med rett til plass, søkt barnehage i bydel Nordre Aker.

Kapasitet 2015:

 • Det fortsatt ledig kapasitet i flere barnehager, til sammen 93 plasser. Alle barn med rett til plass vil få et tilbud i bydelen også i årets hovedopptak. Også etter at alle barn med lovfestet rett er plassert vil det være ledig kapasitet.
 • Denne kapasiteten vil være en del av Oslo kommunes samlede kapasitet inntil hovedopptaket 2015 er avsluttet.
 • Flest ledige plasser er det i familiebarnehagene, med ca. 45 ledige plasser pr.01.06.

Søkerliste:

 • 129 barn født etter 01.09.14 har søkt om plass i barnehage med oppstart innen 31.12.15
 • 28 barn født før 31.08.14 har søkt etter frist for å delta i årets hovedopptak. Disse ønsker

barnehageplass innen 31.08.15.

Kilde: Bydel Nordre Aker

GREFSEN: Det er uforsvarlig å la en tomt stå ubebygd i en by som vokser, mener Arbeiderpartiets bydelsutvalgsleder-kandidat Bente M. Larsen, og partiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl. De garanter at det blir ny barnehage i Bråtenalleen, og også flere barnehager i hele Oslo, hvis de vinner valget i september.

I sin budsjettplan legger Arbeiderpartiet inn penger til å starte prosjekteringen av ny Bråtenalleen barnehage, forteller Tellevik Dahl. Hun legger til at med økende barnetall er det ekstra viktig å få flere barnehager i folks nærmiljø.

– Vi skal bygge totalt 3000 nye barnehageplasser i byen, ta imot barneveksten, slik at det blir såpass mange plasser at vi greier å dekke nærområdene.

LES OGSÅ: Inviterte ordførerkandidaten på boller og kaffe på Tåsen

Vil ha en rask prosess

– De borgerlige vil ikke bygge barnehager i det hele tatt, hvert fall ikke kommunalt. Vi må først vinne valget før byggingen starter. Vinner vi da legger vi inn prosekteringspengene på nytt igjen i 2016, og da vil det forhåpentligvis gå ganske raskt.

Tellevik Dahl er ikke enig i Høyre-byrådens argument om at området allerede har full dekning.

– Vi har ikke råd til å la tomter som er regulert til barnehager være ubebygd. Arbeiderpartiet er opptatt å være i forkant av befolkningsveksten, sier Tellevik Dahl.

Hun sier videre at selv om det er full dekning, er de opptatt av at det skal være barnehagedekning der hvor folk bor.

– Det er egentlig ikke et tilbud for foreldre hvis de må kjøre kilometer etter kilometer for å komme seg til en barnehage. Vi har situasjoner rundt om i Oslo hvor man får tilbud i kanskje tre-fire bydeler lenger øst eller vest der hvor man bor. Da blir det vanskelig for familien å få logistikken til å gå opp.

LES OGSÅ: Blir ikke enig om forsikringsoppgjøret etter barnehagebrannen

Ujevn fordeling av plasser

Høyres barnehage- og utdanningsbyråd Anniken Hauglie mener at Oslo ikke trenger stadig flere barnehageplasser.

– Flere av bydelene våre har nå praktisk talt full etterspørselsdekning og vel så det. På bynivå får alle med rett, og cirka 42 prosent av dem uten rett, plass, men det er ujevnt fordelt.

Hauglie legger likevel til at Høyre nå har som hovedoppgave å jevne ut fordelingen av plasser mellom bydeler.

– Jeg merker meg at Ap prioriterer overkapasitet i bydeler med god kapasitet. Det er jeg uenig i.

LES OGSÅ: Byråden vil selge barnehagen

Kostnadene for dette mener Tellevik Dahl at Ap har beregnet ut og vil gjennomføre så fort de får sjansen.

– Jeg har ikke noen konkrete tall i hodet nå, men det vil koste ca en milliard totalt å sikre full barnehagedekning, inklusivt at man får det i sitt eget nærmiljø. Vi skal bygge totalt 3000 nye barnehageplasser i byen for å ta imot barneveksten.

Aps bydelsutvalgsleder-kandidat Bente M. Larsen mener det er en klar etterspørsel etter en barnehage i Bråtenalleen.

– Byrådet besluttet at det verken skal bygge kommunalt eller privat. Dette er en utfordring for foreldre som står på venteliste for plass i sitt nærområde. Det ble gjort et tverrpolitisk vedtak sent høsten 2014 som ga utrykk for at de var bekymret over at det ikke var en barnehage på denne siden av bydelen.

– Det bor jo masse barn her på Lillo. Hvor går de i barnehage? Det finnes jo ikke noen i nærmiljøet her, sier Larsen.

LES OGSÅ: Jente-homeparty med Høyres stortingsrepresentant

Ikke imot private barnehager

Begge Ap-politikerne sier at de ikke er imot private barnehager –så lenge det blir en barnehage på det ledige området. Likevel påpeker Tellevik Dahl at prosessen for å få en privat barnehage i Bråtenalleen vil bli både lengere og dyrere.

– Det koster for en privat utbygger å sette i gang et eget prosjekt, da må det settes i gang en ny rammesøknad, reguleringsprosessen tar da mye lenger tid. La oss heller bare la eier, altså kommunen, sette i gang prosessen. Da kommer vi raskere til målet og raskere til å dekke nærområdet. Men nå har jo Høyre også sagt nei til både kommunal og privat barnehage her.

Nordre Aker har 90 prosent dekningsgrad

Ifølge Hauglie (H) mener Høyre at det ikke er et stort behov for å ha barnehage i Bråtenalleen, selv om bydelsutvalget har uttrykt sin bekymring for mangelen på barnehageplasser.

– Nordre Aker har 90 prosent dekningsgrad, så per i dag er dette ikke et stort problem.

Hun legger til at Høyre sa nei til både kommunal og privat barnehage i området der Bråtenalleen barnehage brant ned, fordi det nå er tilnærmet full etterspørselsdekning i bydelen, slik at det per i dag ikke er behov for å bygge denne opp nå.

– Vi prøver fortrinnsvis å etablere tilbud i nærheten av der folk bor, så langt det lar seg gjøre, sier Hauglie.

LES OGSÅ: 74 barn i Bråtenalléen barnehage har fått «nye hjem» på Tåsen

Tellevik Dahl sier at Oslo kommune ligger bakpå, særlig de som får barn for sent på året.

– Vi vil at barna skal ha plass uansett når på året de er født, og det er et ganske viktig prinsipp for Arbeiderpartiet. Det er vårt barnehageløfte.

Byråd Hauglie er ikke uenig med Tellevik Dahl om at barnehagedekningen i bydelene er skjevt fordelt.

– Oppgaven er å etablere plasser der hvor barnefamiliene bor. Det er en «kabal» vi jobber med hver dag, sier Hauglie.

LES OGSÅ

Gutta som holder liv i Akerselva

Korsvoll mot toppen i 3. divisjon

Embla vil lære bort kunst til barna

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse