Arbeidsledigheten har gått kraftig ned i Oslo i år

... og nedgangen er desidert størst blant menn.

Ved utgangen av desember var 10.079 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Oslo. Dette er en reduksjon på 13 prosent sammenliknet med i desember i fjor.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.12.2011 kl 13:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: - Oslo har i 2011 hatt en solid reduksjon i ledigheten. Reduksjonen kom i første halvår, mens i andre halvår 2011 har ledigheten stabilisert seg, sier Tom Daniel Ø. Sunde, fylkesdirektør i NAV Oslo.

3,0 prosent av Oslos arbeidsstyrke er helt arbeidsledige.

Størst reduksjon i bydel Vestre Aker

Vestre Aker er med en ledighet på 1,6 prosent bydelen i Oslo med lavest ledighet. Høyest arbeidsledighet finner vi i Bydel Stovner, hvor 4,5 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige ved utgangen av desember.

Den bydelen med kraftigst reduksjon i ledigheten (-24 prosent) sammenliknet med desember i fjor var Vestre Aker.

Bydelen med den laveste reduksjonen i ledigheten var bydel Søndre Nordstrand. Her har antallet helt arbeidsledige hatt en nedgang på 2 prosent sammenlignet med desember i fjor.

Størst ledighetsnedgang for menn

Ved utgangen av desember var 5 772 menn helt arbeidsledige i Oslo. Det er en nedgang på 19 prosent fra samme tid i fjor.

I samme periode har ledigheten blant kvinner blitt redusert med 5 prosent. Det er nå 4 307 helt arbeidsledige kvinner i Oslo.

 

REGISTRERTE HELT LEDIGE VED UTGANG AV DESEMBER 2011:

 

Navn på NAV lokalkontor

Antall ledige personer

I prosent av arbeidsstyrken

Endring fra samme måned i fjor

Endring i % fra samme mnd i fjor

Frogner

846

2,6 %

- 195 personer

- 19 %

St. Hanshaugen

634

2,8 %

- 70 personer

- 10 %

Sagene

557

2,5 %

- 68 personer

- 11 %

Grünerløkka

1249

4,1 %

- 170 personer

- 12 %

Gamle Oslo

1114

4,2 %

- 220 personer

- 16 %

Nordstrand

518

2,1 %

- 51 personer

- 9 %

S. Nordstrand

747

4,0 %

- 15 personer

- 2 %

Østensjø

519

2,2 %

- 60 personer

- 12 %

Alna

950

3,9 %

- 116 personer

- 11 %

Stovner

667

4,5 %

- 121 personer

- 15 %

Grorud

568

4,3 %

- 80 personer

- 12 %

Bjerke

595

4,1 %

- 71 personer

- 11 %

Nordre Aker

453

1,7 %

- 109 personer

- 19 %

Vestre Aker

375

1,6 %

- 116 personer

- 24 %

Ullern

274

1,7 %

- 81 personer

- 23 %

Andre enheter

13

0,0 %

+ 5 personer

+ 63 %

Sum Oslo fylke

10 079

3,0 %

- 1547 personer

-13 %

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse