Arbeidsledigheten øker i Oslo

Illustrasjonsfoto

Arbeidsledigheten i Oslo har gått opp med to prosent de tre siste månedene, justert for sesongsvingninger. Men Nordre Aker har lavest ledighet i hovedstaden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.08.2008 kl 11:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Over 7.000 personer personer var registrert som helt ledige hos NAV i Oslo ved utgangen av august. Dette er en nedgang i forhold til august i fjor, men de siste månedene har arbeidsledigheten gått opp med to prosent, justert for sesongsvingninger.

– De siste månedene har vi sett et svekket arbeidsmarked i Oslo med en svak økning i arbeidsledigheten og en nedgang i antall utlyste stillinger. Vi forventer likevel ingen dramatisk økning i ledigheten i de kommende måneder, sier fungerende fylkesdirektør Elisabeth Nilsen ved Nav Oslo i en pressemelding.

Lav ledighet i Nordre Aker

Bydel Nordre Aker og bydel Nordstrand er derimot de bydelene i Oslo lavest andel arbeidsledige.

I Nordre Aker var det i slutten av august registrert 317 arbeidsledige i Nordre Aker, viser de ferskeste tallene fra Nav. Dette utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Grünerløkka er den bydelen i Oslo med høyest andel arbeidsledige, viser de samme tallene. Her utgjør antall ledige 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Økt ledighet innen bygg og anleggArbeidsledigheten i Oslo har det siste året gått ned i alle yrkesgrupper, unntatt bygg og anlegg og jordbruk, skogbruk og fiske, hvor ledigheten har økt med henholdsvis 38 prosent og 41 prosent. Personer med en yrkesbakgrunn innenfor undervisning har ved utgangen av august den sterkeste nedgangen i arbeidsledigheten. Sammenlignet med samme måned i fjor er nedgangen innenfor denne yrkesgruppen på 20 prosent, tett fulgt av akademiske yrker som har en reduksjon i ledigheten på 19 prosent.

Flere ledige stillinger i akademiske yrker

I august ble det utlyst 4 058 stillinger i Oslo, noe som er en nedgang på 24 prosent per virkedag sammenlignet med august i fjor. Antall ledige stillinger øker innen næringene akademiske yrker og ledere.

– Det er fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft i Oslo, men etterspørselen er ikke like sterk som den var i fjor. Vi forventer at antall utlyste stillinger vil fortsette å avta noe ut året, sier Nilsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse