Arbeidsledigheten rett til værs

Illustrasjonsfoto

Arbeidsledigheten i Nordre Aker har steget med over 35 prosent siden desember i fjor. Totalt 1,7 prosent av arbeidsstyrken i bydelen er nå arbeidsledige.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 10:09

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: – De tre siste månedene har antall helt arbeidsledige gått opp med 14 prosent eller 988 personer justert for sesongmessige variasjoner, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo I en pressemelding.

Totalt 7 919 personer i Oslo var registrert som helt ledige ved utgangen av desember. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

I Nordre Aker har arbeidsledigheten økt med ytterligere ti prosent sammenlignet med november, men bydelen har fortsatt lav ledighet sammenlignet med resten av Oslo.

Det er kun Nordstrand og Vestre Aker som har færre arbeidsledige enn Nordre Aker.

Bygg og annlegg på bånn

Ledigheten har økt for alle yrkesgrupper sammenlignet med samme tid i fjor med unntak av helse, pleie og omsorg.

Sterkest økning har det vært innenfor bygg- og anleggsarbeid og ingeniør- og IKT-fag med henholdsvis 149 prosent og 27 prosent.

Fortsatt lav ledighet i 2008

I 2008 var det i alt 25 357 ulike personer som meldte seg som arbeidsledige hos NAV i Oslo. Det er en nedgang på 694 personer sammenlignet med 2007.

Arbeidsledigheten i Oslo var i snitt 2,2 prosent av arbeidsstyrken eller 6 916 personer i 2008. Dette utgjør en nedgang på 9 prosent fra 2007.

– Selv om finanskrisen i høst har medført til en økning i tilgangen av nye arbeidssøkere i Oslo, har arbeidsledigheten totalt sett vært svært lav i 2008. Vi må tilbake til 1988 for å finne lavere årsgjennomsnitt for ledigheten i prosent av arbeidsstyrken, sier Utvik.

Forventer dobling

NAV Oslo anslår at ledigheten i Oslo ved utgangen av 2009 vil utgjøre om lag det dobbelte av dagens ledighetsnivå.

Andre halvår 2009 er forventet ledighetsrate 4,4 prosent.

Lavere etterspørsel

I 2008 ble det gjennomsnittlig lyst ut 5325 stillinger per måned i Oslo.

Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med 2007, hvor årsgjennomsnittet for utlyste stillinger per måned var 6091 stillinger.

Størst nedgang i utlyste stillinger er det innen bygg og anlegg (- 44 prosent) og butikk- og salgsarbeid (-26 prosent).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse