Arkeologiske funn på Linderudkollen

 

I forbindelse med forarbeidene til den planlagte kunstsnøløypa på Linderudkollen, bekrefter nå byantikvaren historiske funn i området.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

LINDERUDKOLLEN:

— Det er gjort flere funn innen området. Men disse er ikke tidfestet ennå, og Byantikvaren vil kvalitetssikre funnene sammen med Kulturhistorisk museum, før vi går ut med nærmere informasjon om dem, sier avdelingsleder Hogne Langset hos Byantikvaren.

Kullrester

Nordre Aker Budstikke kjenner til at det er funnet blant annet kullrester.

LES OGSÅ: Ikke første gang det blir gjort funn her

— Det er riktig at det er funnet kullrester, men så lenge kullet ikke er datert og funnet gjennomgått med Kulturhistorisk museum kan vi ikke si om dette er et forhistorisk funn eller hva det representerer av kulturhistorie, sier Langset.

Den arkeologiske registreringen blir gjort i forbindelse med reguleringsplanen som er under utarbeidelse, og som gjelder den planlagte kunstsnøløypa til Kjelsås IL.

Også tidligere funn

— Dette er et lovpålagt arbeid i forbindelse med slike planer

— Idrettsetaten er oppdragsgiver. Det ble stilt krav om registreringen på grunn av stor mulighet for funn. Det er tidligere gjort arkeologiske funn innen, og i nærheten av, planområdet, og topografien med vassdrag og tjern tilsier at dette kan ha vært et attraktivt bruksområde i forhistorisk tid, sier Hogne, som også viser til skriftlig kilder.

Middelalderen

— De forteller om at området har

vært brukt til seterdrift i historisk tid, antakeligvis tilbake til middelalderen, sier Langset, og legger til at registreringen ikke er en utgraving, men en kartlegging av hvorvidt det er arkeologiske funn på området som kan bli påvirket av de tiltakene reguleringsplanen åpner for.

Registreringen utføres ifølge Langset med dels overflatesøk og dels med prøvestikking.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse