Asfaltengasjementet kom svært overraskende på Bymiljøetaten

Mange ville ha ordet, med samferdsels- og miljøbyråden og Bymiljøetaten i salen. Her Eigil Olsen, mannen bak facebookaksjonen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Av omlag 70 fremmøtte stemte to for asfalt, mens tre stilte seg avholdende. Blant de øvrige møtedeltakerne var motstanden mot asfaltering av turveien langs Akerselva, fra Stilltorget til Nydalsdammen, massiv.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2015 kl 08:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Eigil Olsen. Mannen som startet facebookaksjonen mot asfalt var fornøyd med møtet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Byråd Guri Melby kom og lyttet. Nå havner avgjørelsen om asfalt eller ikke asfalt på hennes bord. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Joakim Hjertum og Robert Hofstad fra Bymiljøetaten hadde ikke ventet et slikt engasjement mot asfalt. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

SAlen var fullsatt torsdag kveld, til tross for herlig sommervær på utsiden av bydelshuset i Nydalsveien 21. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

NYDALEN: – Engasjementet kom særdeles overraskende på oss. Det er ikke vanlig å engasjere bydel eller beboere i slike saker, sa Robert Hofstad fra Bymiljøetaten, da bydel og etat inviterte til folkemøte i bydelshuset torsdag kveld.

Få siste nytt fra nærmiljøet rett i nyhetsfeeden! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Og motstanderne av asfalt har på mange måter allerede nådd fram med sitt krav.

Etter at Nordre Aker Budstikke først brakte nyheten om at asfalteringsarbeid var i gang langs Akerselva tirsdag 2. juni, har 3000 mennesker meldt seg inn i Facebook-gruppa mot asfalt.

Protestene har vært mange og sterke, og mandag ble det dessuten arrangert jogging mot asfalt. Det hele endte med at miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) bestemte seg for å midlertidig sette arbeidet på vent, og invitere lokalmiljøet og Bymiljøetaten på et åpent folkemøte torsdag kveld.

Langt fra alle 3000 demonstranter møtte opp i bydelshuset i Nydalen, men bydelsutvalgets møtesal var likevel full av folk.

Byråden forstår

Byråd Guri Melby møtte selv for å høre diskusjonen, og hun har ingen problemer med å skjønne at dette er en viktig sak for mange.

– Jeg forstår godt engasjementet. Jeg har bodd på Grünerløkka og har brukt turveien mye. Den er innfallsporten til vår nærmark, og er både en ferdselsåre og et naturområde. Det er viktig at vi finner måter å kombinere bruken av området på. Terrenget blir mer skoglig jo lenger opp man kommer. Det store engasjementet her viser hvor viktig nærmiljøene våre er. Marka er viktig, men det er stedene der folk bor som betyr mest. Derfor er det et sunnhetstegn med slikt engasjement, sa Melby, og la til:

– Det er viktig å ha et møte og la flere få si sin mening. Selv om en stor majoritet har engasjert seg og gitt uttrykk for hva de mener, kan det likevel være stemmer som ikke kommer fram, sa byråden.

– Marka begynner ikke i Nydalen

Men stemmene for asfalt var ikke mange i salen. Den fremstod i entall, og kom fra Sigmund Hov Moen, bydelsutvalgsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Marka begynner ikke her i Nydalen. Jeg har brukt veien i 30 år, og selv om dere har iført dere tursko og ser sporty ut, så begynner marka ved Oset, sa Moen, til høylytt protest fra salen, men det stoppet ham ikke.

– I vinter var veien elendig brøyta, dette er et kjempeforslag syns jeg. Selvfølgelig er jeg for asfaltering.

LES OGSÅ: Boliger, park og landets største kino på Storo

Vedlikeholdsproblemer og fare

Og det er nettopp vedlikeholdsperspektivet som er Bymiljøetatens argument for at det er valgt asfalt. Vann som ikke renner unna er veiens «verste fiende».

– Vi har fått mange henvendelser om turveien gjennom vårt meldingssystem, mail og brev. Veien trenger en oppgradering, og i vinter har det blitt klaget på oversvømmelse, sørpe og dårlig brøyting. Henvendelsene går på at kvaliteten på gangveien ikke er god nok, sa Joakim Hjertum fra Bymiljøetaten.

Oslo kommunes entreprenører har så store problemer med vintervedlikeholdet, at det stedvis anses som direkte farlig å brøyte veien. Maskinene setter seg fast, eller kolliderer med kummer som stikker opp, fortalte etatens representanter.

– Men veien har generelt et stort vedlikeholdsetterslep. Noe måtte gjøres for å sikre og trygge fremkommeligheten, fortsatte Hjertum.

– Asfalt er best

– Dette er ikke noe vi «veimennesker», som blir oppfattes som asfaltelskere, har funnet på for egenhånd, forsikret han. Bymiljøetatens fagfolk, og deres entreprenører har gjort nøye vurderinger av underlag, bruksform og tilgjengelighet, og konkludert med at asfalt er best.

– Veien brukes mer enn før. Det blir en definisjon på om dette er et byanlegg eller et markaanlegg. Men det stille krav til fremkommeligheten. Det er ikke lenger godt nok å brøyte bare når det er masse snø – veien skal være tilgjengelig hele tiden. Kvaliteten skal være bra. Folk er opptatt av våre tjenester, understreket Hjertum.

Grøntdrag

– Akerselva er en av fingrene fra marka til byen, som sikrer grøntdrag fra fjorden til marka. Dette er grøntdrag det er tverrpolitisk enighet om å bevare, sa bydelspolitiker Hanne Lyssand (SV).

Hun mente det skal svært tungtveiende grunner til for ikke å bevare en myk overgang fra markas grusveier til byens asfalt.

– Det at bydelen og brukerne ikke ble informert før sperringene var satt opp, var en tabbe, sa hun.

Estetikk, folkehelse og fart

Argumentene fra salen mot asfalt var mange. Det estetiske er kjernen i saken, mente flere. Det egner seg lite med asfalt i dette skogsområdet. Asfalt vil forrige verdien av turveien som rekreasjonsområde.

Asfalt vil invitere syklistene til å holde høyere fart, og skape flere farlige situasjoner.

– Asfaltering vil gjøre veien mindre sikker; den vil virke bredere og oppfordre til mer fart, sa Mette Ursin fra salen.

LES OGSÅ: «Jeg måtte bremse kraftig og det endte med at jeg stupte over styret og landet i veikanten med sykkelen over meg. Mannen mente det var min skyld»

– For mennesker eller maskiner?

Videre ble det stilt spørsmål ved om turveien skal tilrettelegges for Bymiljøetatens anleggsmaskiner, eller dem som bruker den.

– Argumentene til Bymiljøetaten tar hensyn til det tekniske, og utfordringer med vedlikehold, ikke til brukerne, sa en annen av de fremmøtte. Og hun la til at selv om grus er viktig for det estetiske på denne strekningen, er det ikke minst et dekke det er mye bedre å gå og løpe på.

– Det er mye asfalt ellers i byen, og mange kommer faktisk hit for å slippe å løpe på asfalt, sa hun.

LES OGSÅ: Unge Høyre: – Skivebom av Oslo Unge Venstre

Nesten 70 mot asfalt

En uformell håndsopprekning i lokalet viste at blant de om lag 70 personene som hadde møtt opp, stemte to for asfalt, mens tre valgte å avstå fra å stemme.

– Jeg tar signalene med meg, sa byråd Guri Melby før hun forlot møtet. Avgjørelsen om det blir grus eller asfalt skal tas snarlig i samarbeid mellom byråden og Bymiljøetaten, sa Melby.

Lokalt flertall mot asfalt

Eigil Olsen, mannen som opprettet aksjonsgruppa på Facebook som hadde samlet 1200 mennesker etter ett døgn, og som nå teller over 3000 medlemmer, var fornøyd med møtet.

– Jeg er glad for at så mange møtte opp, og jeg må få berømme byråden og bydelen som har tatt tak i saken og innkalt til dette møtet. Det viser at det nytter å engasjere seg.

Ordstyrer Erik Borge Skei (V), leder av bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, som ønsket å innta en nøytral rolle under møtet, kunne ved møtets slutt avsløre at han allerede tidlig mandag morgen formidlet til byråden at han var i mot asfalt. Terje Olav Moen, vararepresentant for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget, hadde behov for å understreke at saken ikke var behandlet i partiet, og at han som asfaltmotstander ikke var enig med partifelle Sigmund Hov Moen.

Nordre Aker Høyre hadde gruppemøte rett etter folkemøtet. Utfallet av det ble at Høyre i bydelen sier nei til asfalt.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse