Avviser ikke Frysjavei-fortau

Samferdselsbyråd Peter N. Myhre vil be om en nærmere utredning angående fortauet i Frysjaveien.

Samferdselsbyråden vil be Samferdselsetaten om en nærmere utredning av mulighetene for å etablere et fortau på østsiden av Frysjaveien.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: Samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) har besvart bystyrerepresentant Heidi Rømmings (SV) spørsmål om hva byråden vil foreta seg i fortaussaken der beboerne av trafikksikkerhetsmessige grunner ønsker å flytte fortauet over på den andre siden av veien.

Frysjaveien er i dag stengt på grunn av gravearbeider i forbindelse med utskiftning av vannrør.

Myhre viser til Samferdselsetatens konklusjon om at det vil være praktisk vanskelig å foreta seg noen endring av forholdene i Frysjaveien nå. Men han skriver også at: «Jeg vil imidlertid be Samferdselsetaten om en nærmere utredning av mulighetene for å etablere et fortau på østsiden av veien».

– Dette leser jeg dit hen at det er viktig for alle involverte å stå på videre for å få realisert fortauet, sier Rømming til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse