- Backe-gruppen skal på banen

Ungene i Grefsen Terrasse barnehage og Øvre Grefsen Barnehage vil ikke ha en ny - og enda kraftigere endemast i nærområdet.

Sameiet Grefsen terrassehus vil ha Backe-gruppen på banen. – Ny og kraftigere endemast mellom barnehagene berører også Backe-tomten som nærmeste nabo, sier styreformann Per Eric Ståhlbrand.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.08.2006 kl 11:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Styreformann i Sameiet Grefsen Terrassehus, Per Eric Ståhlbrand, kan fortelle til Nordre Aker Budstikke at sameiet ikke aksepterer en ny stor endemast midt mellom Grefsen Terrasse barnehage (Grefsenkollveien 12 e), som sameiet selv eier, og Øvre Grefsen barnehage (Grefsenkollveien 8 d).

– Vi arbeider med saken, og vil forhindre Oslo Veis planer om en ny, stor endemast midt mellom de to barnehagene. Det eneste språket som teller i denne saken er rene økonomiske argumenter. Derfor har vi tatt kontakt med kjøper av tomten - Backe-gruppen - og bedt om et møte. Backe-gruppen kjøpte tomten i Grefsenkollveien 14 - av Oslo Vei, og ønsker å bygge leiligheter på tomten. Selger Oslo vei, planlegger å løse pålegget om fjerning av høyspentlinjen over tomten ved å plassere en endemast like foran tomten de har solgt. Ovenfor beboerne langs kraftlinjen har Oslo vei meget sterkt markedsført den verdistigning eiendommene vil få når kraftlinjen blir borte. Slik vi ser det vil det også bli en stor verdireduksjon for leilighetene som skal føres opp på Backe-tomten - med en endemast i forkant. Blir det ikke endringer i planene vil også vi gå aktivt ut å informere om dette ovenfor potensielle kjøpere av leilighetene, sier Ståhlbrand.

Han fortsetter.

– Vi har også signalisert at sameiet vil gjøre alt det kan for å skape forsinkelser i prosjektet og dermed ytterligere "straffe" prosjektet økonomisk sier Ståhlbrand, som kan fortelle at styret har fått den første tilbakemeldingen fra en potensiell kjøper som ikke lenger er interessert i de nye leilighetene, på grunn av planene om den nye endemasten like ved tomten.

– Tilbakemeldinger som dette bør også bekymre Backe-gruppen. Vi skal også følge saken opp ovenfor bydelsadminsitrasjonen for å få Oslo Kommune mer engasjert i prosjektet. Vi ønsker en god totalløsning, og ikke en som bare forskyver problemene og lar andre overta dem. Sameiet deltar ikke i den nye arbeidsgruppen, men vil aksjonere på egenhånd. Det er en bevisst strategi fra vår side. Flere aktører å forholde seg til - både for Oslo Vei og Backe-gruppen - tar mer tid og koster mer penger, sier Ståhlbrand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse