Både idrettshall og bane til Grefsen

Nå blir det mest sannsynlig både flerbrukshall og oppgradering av eksisterende bane på nedsiden av Grefsen skole – med Venstre, Høyre, Frp, og Krfs budsjettflertall. Her FAU-leder Erik Skei med besøk av lokalpolitiker Per Elling Braseth-Ellingsen (V) og bystyrerepresentant Kjell Veivåg (V) tidligere i høst. Foto: Kristin Tufte Haga

Det ferske budsjettforliket sier ja til både flerbrukshall og oppgradering av idrettsbanen ved Grefsen. – Helt fantastisk, sier en glad FAU-leder Erik Skei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.11.2009 kl 17:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Venstre var tidlig ute i høst og annonserte at partiet ville gå for en flerbrukshall på idrettsbanen nedenfor Grefsen barneskole.

Nå sier også Høyre, Frp og Krf ja til det samme, gjennom det ferske budsjettforliket, som ble offentliggjort mandag ettermiddag. I tillegg har driftige Grefsen FAU (Foreldrearbeidsutvalget) jobbet for å få politikerne med på en samtidig oppgradering av selve idrettsbanen. Også det er det nå budsjettflertall for.

Prosjekteringspenger

— I tillegg er det allerede i budsjettforliket satt av 1 million kroner til prosjektering av anlegget. Det betyr at alle gode krefter

— være seg blant annet skole, idrett og nærmiljø

— nå faktisk kan sette seg ned og begynne planleggingen og samarbeidet om en helhetlig løsning for området. Klart vi er kjempeglade for dette! sier en veldig godt fornøyd FAU-leder Erik Skei.

Dobler uteareal

Tidligere i høst var Grefsen FAU også på deputasjon i bystyrets kultur- og utdanningskomité, og talte varmt for både hall og oppgradering av baneområdet.

— Det er mange gode argumenter for å oppgradere banen.- ikke minst økonomiske og praktiske Men noe av det viktigste er at utearealet for «nye» Grefsen barneskole nærmest kan dobles ved å oppruste den forfalne banen, skolehagen og en nedlagt barnehage som ligger inntil banen. De to sistnevnte ligger allerede inne som del av utearealet i planene for «nye» Grefsen barneskole. Innenfor selve skoletomta blir det bare 13 kvadratmeter uteareal per barn når skolen utvides. Det er så lite at selv om banen brukes av skolebarn også nå, blir området helt sentralt når elevtallet etter hvert dobles, sier Skei.

Etatene

Idrettsetaten har også støttet hall og oppgradering av banen. I tillegg har Plan- og bygningsetaten anbefalt banen som uteareal for skolen

— i forbindelse med de forestående utbyggingsplanene.

— Plan- og bygningsetaten forutsetter at idrettsbaneområdet kan benyttes som lekeområde i skoletiden. Hvis ikke blir utearealet for lite slik at en større skole på Grefsen ikke kan anbefales. Det illustrerer hvor viktig det er å oppruste idrettsbaneområdet. Samtidig viser det at budsjettforliket er like fornuftig som det er gledelig, avslutter Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse