Bak ryggen på beboerne

Flere beboere Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med, mener Akebakken Borettslag/Lofthus arbeidsgruppe har gått bak ryggen på fellesaksjonen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: I vinter ble Lofthus Hagebys Vel, Vestre Grefsen Vel, Øvre Grefsen Vel, Akebakkeskogen Borettslag og Sameiet Grefsen Terrassehus enige om et felles forslag til videre oppfølging overfor Oslo Vei i høyspentsaken. Leder av fellesarbeidsgruppa, Torbjørn Togstad, er lite fornøyd med egenaksjonen til noen av beboerne.

– Dette var en særdeles trist utvikling av denne saken. Det var jo nettopp en slik krig mellom beboerne vi søkte å unngå ved opprettelsen av en felles arbeidsgruppe. Det var også grunnen til at vi var noe formelle i denne prosessen og utarbeidet et "Felles forslag til oppfølging av prosjekt med nedgraving av høyspentledning Lofthus – Grefsen". Alle partene var enige i formuleringen i dette forslaget, og berørte Vel og Boligselskap ved styreledere eller medlemmer signerte på denne avtalen, sier Togstad.

Han forstår godt at Grefsen-beboerne er skuffet og forbannet.

– At to grupperinger som har deltatt i felles-arbeidsgruppen og i innsamling av underskrifter for å presse frem en politisk saksbehandling, inngår en bindende nedgravingsavtale med Oslo Vei, samme dag som vi hadde avtalt møte med Samferdsels- og miljøkomiteen - gir natulig nok reaksjoner, sier Togstad.

Han fortsetter:

– At vi ikke nådde frem med vårt felles alternativ med kabling av en lengre strekning i miljø- og samferdselskomiteen, var vi forberedt på at kunne skje. Men at medlemmer i arbeidsgruppen skulle forhandle med Oslo Vei bak ryggen vår var uventet. Dette er i realiteten en kupping av hele budrunden hvor andre nå ikke får anledning til å delta, sier Togstad.

Oslo bystyre skal fatte endelig vedtak i saken (21. juni) men i følge Togstad gir komiteens innstilling videre føringer i saken.

– Tror ikke beboerne kan håpe på noen snuoperasjon fra Oslo bystyre, sier han.

Togstad understreker også at alternativ 3 er et spesielt dårlig alternativ for barna i området.

– Alternativ 3 (østre alternativ) betyr endemaster ved Mons Søviks plass og ved barnehagene ved Grefsenkollveien. Etter mitt syn er det en meget dårlig løsning ut fra det vi i dag vet om stråling fra høyspentledninger og den helserisiko barna kan bli utsatt for, sier Togstad, og legger til:

– En skuffende avslutning på et samarbeid som i utgangspunktet kunne ha gitt et positivt resultat for alle parter.

Vi gjør oppmerksom på at Nordre Aker Budstikke gikk i trykken to dager før bystyrets endelige vedtak i saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse