Bakgrunn

En lang prosess går mot slutten

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
I 1920 fatter Stortinget vedtak om at fortsatt utbygging av Universitetet skal skje på Blindern. I 1952 erverves søndre del av Gaustad gård inkludert Gaustadbekkdalen for lokalisering av forskningsinstitutter i tilknytning til UiO på Blindern. I 1960-årene skyter Informatikkfaget fart for alvor. Forløperen til Universitetets sentrale IT-tjeneste (Usit) etableres. I 1972 fremmes en arealplan for bl.a. Gaustadbekkdalen.I 1977 etableres Institutt for informatikk (Ifi) etter å ha vært en del av hhv. matematisk- og fysisk institutt i flere år. I 1980-årene planlegges et eget bygg for Informatikk, Informatikkbygningen (IFI1), i regi av Norges Forskningsråd (senere NFR) i Gaustadbekkdalen. Bygget skal lånefinansieres og Universitetet skal være leietaker.I 1985 er det for alvor klart at IFI1 vil være for lite for å dekke behovet til Informatikk som er i nærmest eksponentiell vekst.I 1986 nedsettes et utvalg for å planlegge Informatikkbygningen byggetrinn II (IFI2).I 1988 står Informatikkbygningen (IFI1) ferdig i Gaustadbekkdalen.I 1989 står første byggetrinn av forskningsparken ferdig i Gaustadbekkdalen.I 1991 bygges det gangbro fra Blindern Campus til Gaustadbekkdalen over Sognsvannsbanen.I 1990-årene blir plassproblemene for både Ifi og Usit prekære. En rekke midlertidige lokaler tas i bruk, bl.a. brakkerigger.I 1994 vedtas reguleringsplan for å føre Gaustadalleen og trikk til Rikshospitalet under Store Ringvei.I 1996 vedtas reguleringsplan som plasserer trikketraseen tvers over Gaustadbekkdalen.I 1998 bestiller Statsbygg en planutredning for Gaustadbekkdalen fra Arkitektskap AS.I 1998 nevner Stortinget IFI2 for første gang uten at det bevilges midler.I 1999 åpnes trikkelinjen til Rikshospitalet gjennom Gaustadbekkdalen.I 1999 får Kristin Jarmund Arkitekter AS i oppdrag fra NFR å utarbeide et prosjektforslag for IFI2. Planen er at IFI2 skal lånefinansieres etter samme modell som IFI1.I 2000 leverer Kristin Jarmund Arkitekter AS sitt prosjektforslag for et IFI2 med bruttoareal 24.800 kvm.I 2000 ferdigstilles Forskningsparken byggetrinn 2 i Gaustadbekkdalen.I 2001 omgjør Stortinget IFI2 til et ordinært statlig byggetiltak uten at det bevilges midler.I 2002 fastsettes arealrammen for IFI2 til 23.7000 kvm brutto funksjonsareal og 4.100 kvadratmeter brutto parkering.

Formålet er forskning/utdanning innen Informatikk (Ifi) samt sikring av UiOs sentrale IT-utstyr (Usits maskinrom)I 2002 utlyser Statsbygg en prosjektkonkurranse for IFI2.I 2003 blir Lund Hagem Arkitekter AS utpekt som vinner av prosjektkonkurransen for IFI2.I 2003 blir reguleringsplanen som omfatter IFI2-tomten vedtatt av bystyret. Reguleringsplanen har vært under behandling i flere år med utgangspunkt i Arkitektskap AS sin planutredning og Kristin Jarmund Arkitekter AS sitt IFI2-prosjekt. Reguleringsplanen gir strenge føringer for IFI2. I 2004 leveres forprosjekt for IFI2 i februar. Deretter stanser prosjekteringen i påvente av startbevilgning fra stortinget.I 2004 åpnes Sintef-laboratoriet i Gaustadbekkdalen.I 2005 gis IFI2 startbevilgning av Stortinget i revidert nasjonalbudsjett og detaljprosjektering startes.I 2006, 2. januar, startet byggingen av IFI2.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse