Båndtvang for de firbeinte

BÅNDTVANG: Fram til 20.august må hunden din ha bånd på.

Fra 1. april til 20. august må hunden gå i bånd, både i byen og i marka.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.07.2008 kl 13:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Det er særlig av hensyn til fugler i hekketid og rådyr at hundeeiere må bruke bånd i hele denne perioden. Løse hunder kan ødelegge fuglereir på bakken eller tar rugende fugler og fugleunger. Dette kan også medføre at rugende fugler skyr reiret. Når eggene klekkes og fugleungene forlater redet, er det mange unger som lever på bakken i nærheten av reiret. De kan ikke fly ennå og blir fortsatt matet av foreldrene. Også rådyr-og elgkalver er sårbare for forstyrrelser fra hunder. Båndtvangen gjelder både i byen og Marka fra 1. april til 20. august.

Friområder for hund

Friluftsetaten har mottatt en del henvendelser om at løse hunder likevel skaper problemer i parker og friområder og minner om at det finnes i alt ti dressurområder (friområder) der hunder kan luftes fritt i Oslo, også i båndtvangperioden. Friområdene ble opprettet i 2007 og er spredt over hele Oslo.

De ti områdene som er plukket ut så langt, er grøntområder hvor du kan slippe hunden din løs for trening, lufting og dressur. Formelt brukes begrepet dressurområder, men i praksis er det friområder for hund det er snakk om. Rett og slett steder hvor hunder kan slippes løs helt uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser.

Spredt over hele Oslo

Forskriften som trådte i kraft 1. juni 2007 gjelder følgende ti friområder i Oslo kommune: Styggedalen ved Bogstad, Huseby, Hundejordet i Frognerparken, Grefsenkollveien, Øst for Isdammen på Årvoll, Nuggerud P-plass på Ellingsrud, Lille Wembley på Haugerud, Skraperudtjern, Hallagerjordet på Ljan, Jomfrubråtveien ved Ekeberg.

Friluftsetaten vil merke friområdene for hund med skilt, slik at det er tydelig for alle at her kan du treffe løse hunder. Skiltene vil også informere om bestemmelsene som gjelder for områdene.

Bestemmelser

Selv om du kan slippe hunden løs på friområdene, gjelder fortsatt enkelte regler:

Hundeholder skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs. Det er også viktig å vise hensyn til alle andre brukere av området. Tisper med løpetid kan ikke slippes fri på disse områdene. Du må huske å fjerne eventuelle etterlatenskaper etter hunden din. Ønsker du å drive med organiserte aktiviteter, som for eksempel dressurkurs, må du søke om tillatelse fra Friluftsetaten til dette på forhånd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse