ANNONSE
Annonse

«Barn ferdes overalt i veier som dette og bilister er vant til et slikt trafikkbilde»

Trangt om plassen i Bergrådveien . Foto: PRIVAT

Svarte kommunen. – Skal jeg legge ut anbud på finn.no eller anbudstorget for å få fartshumper, eller bare vente på noen irer som har litt asfalt til overs?, spør beboer i Bergrådveien, Martin Thwaite.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2015 kl 12:04

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BERG/TÅSEN: – Veier som dette har en varierende standard og er ofte uten fortau. Barn ferdes overalt i veier som dette og bilister er vant til et slikt trafikkbilde, svarer Bymiljøetaten til foreldre som frykter for barnas sikkerhet langs skoleveien i Bergrådveien, i brev fra ett års tid siden.

Foreldre i Bergrådveien opplever ikke trafikksituasjonen i veien som noe som helst bedre siden i fjor, og er veldig bekymret og redde for at det kommer til å skje en alvorlig ulykke med små eller store.

Fartshumper

– Bergrådveien er også en skolevei uten fortau, og en gate som bilister benytter som snarvei for å slippe kø. Første gang vi tok kontakt med Bymiljøetaten, var for seks år siden. Vi venter fortsatt på at etaten skal foreta seg noe, sier Martin Thwaite.

Han forteller om flere nestenulykker.

– Det har lenge vært 30-sone i Bergrådveien, men vi som bor her ser jo daglig at den ikke blir holdt. Flere av naboene her har vært vitne til råkjøring i område. Vi mener fartshumper vil være det viktigste tiltaket for å få ned farten. Det føles utrygt å slippe barna våre ut her. Den eldste generasjonen føler seg ikke trygg, de hører ikke biler som kommer bakfra og reaksjonsevnen er ikke som den var.

Humper på anbud?

Så tidlig som i 2009 støttet dengangen bydelsdirektøren i vedtak ønsket om fartshumper i Bergrådveien.

«Bydel Nordre Aker støtter beboerkravet om fartshumper i Bergrådveien for å dempe hastigheten til omkjøringstrafikk." står det blant annet i sakspapirene fra dengangen.»

– Vi ser jo at flere veier i nærområdet får fartsbegrensende tiltak. Også veier som allerede har tiltak fra før. Det synes vi er underlig, nå det ikke skjer noen ting i Bergårdveien. – Må vi legge ut anbud på finn.no eller anbudstorget for å få fartshumper, eller bare vente på noen irer som har litt asfalt til overs?

Underskriftskampanje

Beboerne har også levert mer enn 100 underskrifter til bydelen, om at noe må gjøres for å bedre trafikksituasjonen i veien. Bydelen har også svart følgende.

– Det virker som om kommunen ikke skjønner alvoret. Nødetatene sliter også med å komme forbi parkerte biler og da det brant hos et gammelt ektepar her om dagen tenkte jeg, nå er det nok. Brannvesenet kom seg ikke forbi parkerte biler.

Thwaite fortsetter.

– I tillegg, for litt siden måtte mange biler snu midt i veien, på grunn av feilparkerte biler. Da satt bilistene og tutet inne i bilene sine i flere minutter. Tror de det er vi som bor her som sperrer veien? En løsning er jo å skilte parkering forbudt langs ene siden, foreslår Thwaite.

Sistnevnte hendelse endte med at Bymiljøetaten dukket opp - og det ble skrevet ut bøter til de som hadde parkert slik at andre ikke kom forbi.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten. Fortau er et tiltak som ikke ser ut til å bli vurdert med det første langs veien, da det både er komplisert og kostbart, og krever ny regulering.

Vil vurdere

– Vi prioriterer anlegg av fortau først og fremt i veier med større trafikk og høyere fartsnivå enn det Bergrådveien har, ifølge presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Bymiljøetaten svarer videre at det i lokale adkomstveier med fartsgrensesone 30 km/t er humper som er det tiltak som er mest aktuelt for å ivareta trafikksikkerhet for myke trafikanter. Nå skal også Bergrådveien tas i betraktning til 2016-vurderingen.

– Vi holder nå på med en helhetlig gjennomgang av bydelene i Oslo for å vurdere endring av fartsgrenser og etablering av flere humper. Bydel Nordre Aker tar vi sikte på å gjennomgå i 2016. Ønske om humper i Bergrådveien vil bli tatt med i betraktning ved denne gjennomgangen, ifølge presseansvarlig.

Som forteller videre at Bymiljøetaten ukentlig foretar befaringer rundt omkring i byen, etter å ha mottatt henvendelser om parkering fra privatpersoner, Oslo brann- og redningsetat, politiet eller andre aktører. Det vurderes da om eventuell parkering rammes av allerede gjeldende regelverk, og det ramses opp i hovedsak vegtrafikkloven § 3 og trafikkreglene § 17.

Eventuelt skilting

– Så lenge parkering rammes av eksisterende lov eller forskrift, skiltes det normalt ikke. Det er da et spørsmål om håndhevelse av regelverket. Parkering som gjør det ufremkommelig eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikk, rammes av vegtrafikkloven § 3, selv om kjøretøyet ikke står i strid med skilting eller trafikkreglene.

I spesielle tilfeller, som for eksempel der brannbiler, renovasjonsbiler eller andre kjøretøy ofte har store utfordringer med fremkommeligheten, vurderes det flere tiltak, blant annet skilt som forbyr parkering eller stans.

– Både fremkommelighet og trafikksikkerhet kan i visse tilfeller løses ved bruk av skilt. Oppleves det at det parkeres i strid med trafikkreglene kan man kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50. Vi vil da kunne foreta en kontroll og eventuelt ilegge gebyr eller fjerne biler dersom de parkerer til hinder for utrykningskjøretøy eller annen fremkommelighet, forteller Olsen videre.

Brann- og redningsetaten forteller at problemer med fremkommelighet er et dagligdags problem.

Trenger 3.5 meter

– Vi er helt avhengig av at publikum tar et ansvar og tenker litt lenger enn egen komfort når biler hensettes. Vi trenger 3,5 meter fri bredde for å komme forbi med våre kjøretøy. I verste konsekvens vil liv kunne gå tapt hvis våre kjøretøy blir hindret i å nå frem til en brennende bolig eller en trafikkulykke, ifølge Sigurd F. Dalen i kommunikasjonsavdelingen.

Han fortsetter

– Vi jobber hver dag med å knipe sekunder der vi kan, slik at innsatsen kan starte raskest mulig. For og lykkes med dette er vi helt avhengig av at alle Oslos innbyggere er sitt ansvar bevisst. Om vinteren blir jo fort trange veier enda trangere med brøytekanter og glatt veibane.

Dalen legger til at Bergrådveien ikke stikker seg ikke ut som noen spesiell problemgate.

Martin Thwaite kan i etterkant av intervjuet med Dalen, fortelle at det mange ganger er under 2.5 meter bredde i Bergrådveie, som også bekreftes ved bilder beboerne har tatt.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse