Barn skal beskyttes

Politioverbetjent Finn Abrahamsen informerer at de siste tre årene har rundt tyve barn blitt påført så store skader av voldelige foreldre at de har mistet livet.

Barnevernets ansvar omfatter også barn som kan være utsatt for overgrep under samvær med den ene av foreldrene. Det slås fast i en ny veileder for barnevernet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.08.2006 kl 11:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: Ved skilsmisser får barna to omsorgsbaser å forholde seg til. Den mest vanlige formen for barnefordeling er at en av foreldrene overtar den daglige omsorgen for barnet eller barna, mens en av foreldrene får samværsrett, ofte annenhver helg og en dag i uka. Barnevernet har forholdt seg til et rundskriv som sier at de ikke skal gå inn med tvangstiltak overfor samværperson, selv om de har hatt mistanke om overgrep, enten seksuelle eller andre, under samvær. Det har også vært ulik praksis hos barnevernsinstansene på hvorvidt mistanke eller informasjon om overgrep er blitt politianmeldt eller ikke.

- Nå har barne- og likestillingsministeren kommet med en klar presisering av gjeldende regelverk, sier Anette Storm Thorstensen, seniorrådgiver hos Barneombudet.

Lokalavisen spurte Barneombudet i januar i år om det faktisk var riktig at Barnevernet ikke kunne gå inn med tvangstiltak overfor samværforelderen, men bare hos den av foreldrene hvor barnet har sin daglige omsorg. Barneombudet tok saken opp med Fylkesmannen, som ikke kunne gi noe definitivt svar på spørsmålet. Ballen gikk derfor videre til Barne- og likestillingsdepartementet.

- Barn har krav på beskyttelse hvis de kan bli utsatt for overgrep under samvær med den av foreldrene barnet ikke bor fast hos. Dette kan ikke overlates bare til foreldrene. Barnevernet kan avklare omsorgssituasjonen og anbefale eller iverksette eventuelle tiltak, presiserer barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem på departementets hjemmeside, i forbindelse med utgivelsen av den nye veilderen.

Klar tale i ny veileder"Barn av foreldre i konflikt og samlivsbrudd har samme krav som alle andre barn på nødvendig hjelp av barneverntjenesten, dersom de lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernets ansvar for barn som opplever samlivsbrudd kan derfor ikke begrenses til å undersøke hjemmet der barnet bor fast og den av foreldrene som har daglig omsorg. Barnevernet har en viktig oppgave i å forhindre at barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep også av samværforeldre, eller å avdekke at mistanker om dette er ubegrunnet", fremgår det av den nye veilederen som nå er distribuert alle landets barnevernstjenester.

Overgrep skal politianmeldes

- Barneverntjenestens taushetsplikt hindrer ikke at barnevernet kan gi opplysninger til politiet om at et barn er utsatt for overgrep, dersom dette er nødvendig for å fremme barnevernets eget mål om å beskytte barnet. Dessuten har barnevernet plikt til å politianmelde dersom dette kan avverge alvorlige overgrep mot et barn, påpeker Storm Thorstensen.

- De siste tre årene har rundt tyve barn blitt påført så store skader av voldelige foreldre at de har mistet livet. Politiet blir sjelden informert om mishandlingen, informerer politioverbetjent Finn Abrahamsen i voldsavsnittet, Oslo politidistrikt.

- Det er som oftest en av foreldrene som anmelder den andre; enten den man er gift med, har vært gift med eller hatt et samboerforhold til, informerer Abrahamsen

Meldinger kan også komme fra private eller offentlige instanser som har lovpålagt plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn er utsatt for overgrep.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse