Barnehage-brakker på Skar

I skar leir er det lagret opp mange brakkemoduler.

Kommunen har plassert barnehagebrakker i Skar leir. – Men ingenting er avgjort vedrørende Skar ennå, sier direktør for Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2008 kl 15:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

MARIDALEN: Nordre Aker Budstikke har fått vite at det nå er plassert langt over 100 brakkemoduler for barnehager i Skar leir. Men Etat for Eiendom og byfornyelse (EBY) kan fortelle at dette er snakk om en mellomlagring, og at ingenting ennå er avgjort i forhold til videre fremtid for den gamle Militærleiren i Maridalen.

Lagring

– Bygningsmoduler (brakker, journ.anm.) plassert på Skar tilhører Omsorgsbygg Oslo KF, som er ansvarlig for utbygging/forvaltning av kommunale barnehager i Oslo. Dette er en ren mellomlagring i påvente av utplassering som barnehager andre steder i byen, sier direktøren for EBY, Gunnar Arne Leganger.

– Etter det jeg har fått opplyst, skal over halvparten av modulene flyttes ut av Skar leir i juni, mens det er noe mer usikkert når resten forsvinner, sier Leganger, som legger til at en prosjektleder for Skars fremtidige bruk, snart er på plass.

– Og prosjektlederen vil samarbeide tett med Omsorgsbygg, bydel og velforeninger om forslag om fremtidig bruk av Skar, forteller direktøren, som også legger til at etaten ikke har ansett det som nødvendig å varsle bydelen om opplagringen.

– Bruk Skar-brakkene!

Ap-politiker, og Nordre Aker BU-medlem, Ivar Christiansen, har også sett brakkene på Skar.

– Jeg har registrert oppslag tidligere denne uken om at Byrådet ikke har bevilget en krone til midlertidige barnehager i år (brakker, journ.anm.), samtidig som det fortsatt mangler tusenvis av Oslo-plasser. Jeg går utfra at byrådsavdelingen for kultur- og utdanning er klar over de opplagrede brakkene, som bør tas i bruk så snart som mulig for å hjelpe de som fortsatt står i den lange barnehagekøen, sier Christiansen.

Det har foreløpig ikke lykkes NAB å få en kommentar fra byrådsavdelingen, men følg saken - www.nordreakerbudstikke.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse