Barnehageansatte streiker

- Barnehagene er preget av underbemanning, sier Terje Vilno.

Utdanningsforbundet Oslo tar ut sine medlemmer i bydelene Nordstrand, Østensjø, Grünerløkka og Nordre Aker i politisk streik mot byrådets budsjettforslag og budsjettforliket mellom byrådet, KrF og Venstre 12.desember fra kl 09.00 til kl. 11.00.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.12.2007 kl 14:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
De ansatte i barenhagene mener manglende satsing på bydelsøkonomien rammer kvaliteten i barnehagene.

-Bydelene opplever nok en gang at de ikke blir prioritert økonomisk. Tvert imot må bydelene stramme inn og gi et dårligere tilbud til byens yngste innbyggere. Alle 15 BU-ledere, uavhengig av partitilhørighet, har gått sammen og sagt klart i fra om at bydelsøkonomien må styrkes med minst 300 millioner kroner for å opprettholde aktivitetsnivået. Bydelenes økonomiske utfordringer løses ikke av de 70 millionene fra budsjettforliket, sier lederen av Utdanningsforbuindet Oslo, Terje Vilno, til Lokalavisene Oslo.

Underbemanning

-Kvaliteten i tilbudet til barna, byens fremtid, er i følge Byrådet en prioritert oppgave. Dette gjenspeiles ikke i budsjettforslaget for 2008. Hverdagen i barnehagene er preget av underbemanning, sier Vilno.

- Ofte blir det ikke satt inn vikarer ved fravær. Planlagte pedagogiske aktiviteter må avlyses. Det lovmessige pedagogiske tilbudet som barna har krav på i henhold til Barnehageloven, reduseres til en tilsynsordning. Redusert bemanning går også utover sikkerheten for det enkelte barn, fortsetter han.

Mangler 400 førskolelærere

-Vi ser ingen nye tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personell i barnehagene. Flertallet i Bystyret går i mot forslaget om en forpliktende plan for å bedre rekruttering av pedagogisk personale i barnehagene, sier Utdanningsforbundet Oslos leder Terje Vilno.

Per i dag mangler det omlag 400 førskolelærere i Oslos kommunale barnehager.

- I følge budsjettforslaget planlegges det 4000 nye barnehageplasser i Oslo i 2008. For å oppfylle Barnehagelovens bestemmelser vil det bli behov for ytterligere 300 nye førskolelærere. Oslo kommunes politikere må vise vilje og handling, slik at byens yngste borgere får en lovmessig kvalitet på tilbudet, fortsetter han.

Markering ved Rådhuset

-Det vil bli en markering i borggården foran Oslo Rådhus fra klokken 0930 til 10.30 på onsdag den 12.desember med forskjellige appeller til politikerne. Jeg opplever at vi har bred støte blant våre medlemmer for denne viktige politiske markeringen, sier Vilno.

Han forteller at de fire bydelene som er plukket ut ikke nødvendigvis er de som er verst stilt, men at de er valgt fordi de er representative.

-Medlemmene i alle Oslos 15 bydeler er glade for at vi nå viser vår mening så tydelig. Dette er en fullt lovlig streik, understreker Terje Vilno.

Det er første gang Utdanningsforbundet Oslo tar streikevåpenet i bruk siden etableringen i 2002.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse