Barnehageforskriftene i nye runder

Nye barnehageforskrifter er på vei tilbake til byrådet, etter høringsrunder. – Men barnehage-søknadsskjemaet er ikke foreslått endret, sier bydelens Preben Winger.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Forslag til nye barnehageforskrifter er nå på vei tilbake til byrådet etter høringsrunder blant annet i bydelene. Etter ny byrådsbehandling skal forskriftene sendes videre til kultur- og utdanningskomiteen. Så skal Oslo bystyre fatte vedtak i saken til høsten.

Barnehageskjema ikke tema

Nå vet fortsatt ingen hva de endelige nye barnehageforskriftene blir, eller om det nåværende opptaksskjemaet består for fremtiden. Men hvis forslaget om ansiennitetsregelen blir vedtatt, og hvis de opprinnelige barnehage-søknadsskjemaene ikke endres, mener sjef for bydelens driftsavdeling, Preben Winger, at parkforeldrene fortsatt får beholde valgfriheten.

- Det har hittil ikke vært tema å endre søknadsskjema til barnehagene. I skjemaet er det en rubrikk for når man ønsker barnehageplass. Det vil si at for eksempel foreldre som foretrekker park fra barnet er ett til tre år, kan søke fra barnet får et fødselsnummer, men sette ønsket barnehageplass fra den dagen barnet fyller tre år. Det vil jo i praksis si at parkforeldrene vil ha en høy ansiennitet til den datoen de ønsker barnehageplass for barnet. Og i realiteten betyr jo det også at barna opparbeider seg ansiennitet nettopp gjennom parktiden, sier Winger.

Parkdriftere velkommen

Og i følge bydelen er det ikke gitt at de parkene som allerede er nedlagt, ikke åpner igjen.

- Interesserte parkdriftere må gjerne ta kontakt, sier Winger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse