ANNONSE
Annonse

Barnehagen er langt mindre enn den var godkjent for

Andromeda barnehage har siden 2007 vært registrert med 340 kvadratmeter til leke- og oppholdsareal. Oppmålinger i høst viste at den i realiteten hadde 206 kvadratmeter. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

Målinger viste at leke- og oppholdsarealet var 134 kvadratmeter mindre enn godkjenningen fra 2007 tilsa. Dermed hadde barnehagen flere barn enn den skulle. Nå endrer Bydel Nordre Aker sine godkjenningsrutiner.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.12.2015 kl 09:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL: I sommer mottok bydelsadministrasjonen bekymringsmelding fra foreldrenes samarbeidsutvalg i Andromeda barnehage på Korsvoll i Oslo. Foreldre reagerte på at oppholdsarealet for barna virket mindre enn det det skulle være.

Ikke samsvar mellom tegninger og godkjenning

På bakgrunn av bekymringsmeldingen foretok tilsynsmyndigheten i Bydel Nordre Aker et varslet tilsyn 25. juni i år. Hos bydelen var nemlig størrelsen på barnehagens godkjente leke- og oppholdsarel, datert 15.01.2007, satt til totalt 340 kvadratmeter.

Under tilsynet ble det stilt spørsmål ved samsvaret mellom tegnongene som ligger til grunn for godkjenningen, og og det faktiske arealet i barnehagen.

«Ved en enkel oppmåling på stedet, samt ved å se på plantegninger som hang oppe på den enkelte avdeling er det grunn til å tro at det foreligger feil ved de tegningene som ligger til grunn for fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet i gjeldende godkjenning fra 2007» skriver bydelen i sin rapport etter besøket.

I følge bydelen hadde barnehagen per 30. juni 70 barn, 58 over 3 år og 12 barn under 3 år.
Et slikt antall barn krever et leke- og oppholdsareal på rundt 300 kvadratmeter (se arealvedtekter lenger ned i saken).

Etter dialog med barnehagens eiere ble det enighet om at det ble gitt godkjenning på feil grunnlag i 2007. Bydelen stoppet videre inntak av barn før sommeren. Tidligere i høst ble det foretatt en grundig oppmåling av barnehagen.

Den viste at leke- og oppholdsarealet, tidligere godkjent til 340 kvadratmeter, ikke var større enn 206 kvadratmeter.

LES OGSÅ Foreldre slår alarm: Er redd barna skal drukne i barnehagen

Andromeda barnehages arealnorm tilsa 4 kvadratmeter per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter per barn under 3 år. Ut fra sammensetningen i juni skulle det være nær 300 kvadratmeter for de 70 barna. I realiteten var leke- og oppholdarealene bare 206 kvadratmeter. Foto: ILLUSTRASJON/ARKIVBILDE

206 kvadratmeter

– Bydelen har foretatt en ny oppmåling av lokalene, og har i etterkant hatt et møte med ULNA (eier av barnehagen, journ.anm.) og barnehagemyndigheten vedrørende resultatet av oppmålingen. Barnehagen vil motta revidert godkjenning knyttet til fastsetting av leke- og oppholdsareal i løpet av kort tid, skrev Trine Køhncke Urholt, avdelingsdirektør i Bydel Nordre Aker, i en e-post til Nordre Aker Budstikke tidligere i høst.

Barnehagen ble samtidig gjort ansvarlig for å trappe ned antall plasser, ved at det ikke tas opp nye barn.

LES OGSÅ: 50-70 prosent av alle legebesøk handler om stress

Oppretter plasser i friluftsavdeling

Det er barnehagens eier som fastsetter antall kvadratmeter per barn, dette kalles barnehagens arealnorm. For denne barnehagen er leke- og oppholdsareal i henhold til veiledende norm, 4 kvadratmeter per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter per barn under 3 år.

Oversikt fra bydelen viser at barnehagen i løpet av høsten hadde 40 barn over 3 år og 22 under 3 år. Av de 40 over 3 år var 12 plassert i en nyoppstartet friluftsavdeling.

For friluftsavdelinger kan arealet reduseres noe basert på at virksomheten hovedsakelig foregår utendørs.

Bydelen endrer rutiner for godkjenning

Selv om Andromeda barnehage feilaktig har vært godkjent med et større areal enn den faktisk har, og dermed flere barn enn arealnormen tilsier, tror ikke bydelen tilsvarende avvik finnes ved andre barnehager i bydelen. Avdekkdelsen får likevel konsekvenser.

– Vi har ikke grunnlag for å tro at dette forholdet vil gjelde andre barnehager. Bydel Nordre Aker vil likevel endre sin rutine i forbindelse med både godkjenning og tilsyn av barnehager. Ved nye godkjenninger eller re-godkjenning av barnehager vil bydelen foreta kontrollmålinger av arealene, sier Urholt.

– Ved stedlige tilsyn vil Bydel Nordre Aker fra nå i tillegg gjennomføre rutinemessige kontrollmålinger av arealene, samt gjennomgå faktisk bruk av arealer i den enkelte barnehagen som en del av tilsynsrutinen, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Nordre Aker har byens beste barnehager. Sjekk hvilke som scorer aller best!

Barnehagen: Aldri brukt hele arealet

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Ulna AS, som eier Andromeda barnehage.

– Vi har aldri benyttet hele arealet, så denne presiseringen utgjør kun mindre organisatoriske driftsmessige endringer hos oss. Arealfeilen ble avdekket da vi vurderte å ta inn ekstra barn på småbarnsavdelingen denne våren, skriver daglig leder Nina Wiik i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Hun skriver videre at forskjellen nå er at barnehagen vedtektsfester arealet på uteavdelingen – noe den ikke har gjort tidligere.

– Det fordi arealnormen for disse barna er noe under den ordinære. Vi var faktisk ikke klar over denne feilen selv, og er glad for at det er oppklart. Feilen skyldes trolig regnefeil på eksisterende tegninger, opplyser Wiik.

Hun legger til at barnehagens planløsning gjør at det praktisk ikke ville vært mulig å ha antall barn tilsvarende et areal på 340 kvadratmeter.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse