- Barneparkene er flotte alternativer!

Bakerst fra venstre: Marianne Skui, Magnus Skui Nøklebye (fra Kløverveien Barnepark), Anette Horn, Ingeborg Reinsli (fra Nordberg Barnepark), William Sørensen Lauknes, Knut Lauknes, Aksel Sørensen Lauknes, Anita Sørensen (fra Kløverveien Barnepark), Liv Bull (parktante Kløverveien). Foran fra venstre: Britt Reinsli, Ragna Horn, Harald Horn (alle fra Nordberg Barnepark), Patricia Matamores (parktante Kløverveien)

- Ungene trives, og parkene er et flotte alternativer til barnehagene, sier fornøyde foreldre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.05.2007 kl 13:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: De siste årene har mange barneparker blitt lagt ned. Men fortsatt er det tre igjen i bydelen; Damefallet (rundt 50 år), Kløverveien (60 år) og Nordberg Barnepark (rundt 50 år). Og de vil foreldrene gjerne beholde.

- Vi opplever ikke at den tradisjonelle barnehagen er det eneste fullgode alternativet for små barn. Å velge park er et godt valg. Blant annet med korte dager og mye frisk luft. I tillegg er parkene et stort bidrag til det sosiale nærmiljøet, både om ettermiddagene og i helgene, sier Marianne Skui.

Lite nyansert

Flere foreldre til parkbarna i Nordre Aker har samlet seg. De synes barnehagedebatten er lite nyansert.

- Jaget etter full barnehagedekning blir ensidig vinklet. Fint med et mål om full dekning. Men de andre alternativene burde også politikere trekke med i debatten. Noe annet er blant annet med på å presse foreldre til å føle at den som ikke har ordinær barnehageplass, henger ikke med på "karusellen", sier Kløverveien park-mamma Skui

- Barneparkene er en ordning om passer mange småbarnsforeldre. Ofte i kombinasjon med redusert jobb-tid og skiftarbeid. Eller sammen annen barnepass-avlastning, som for eksempel besteforeldre.

Valgfrihet

En parkplass koster rundt 1300 per måned, og er åpen fra 10.00 – 14.00. For barn fra ett år og opptil tre år, og som ikke bruker barnehageplass - men for eksempel parkplass - mottar foreløpig foreldre kontantstøtte. Men hvor lenge Regjeringen vil la dagens kontantstøtte-ordning (kroner 3.300 per måned) fortsette, er ikke sikkert.

Brit Reinsli har barn i Nordberg-parken.

- Vi har tre barn som har gått – og går - i park. Barnepark-alternativet handler om valgfrihet – og et godt valg for mange. Man trenger ikke være gal fordi om man takker nei til en barnehageplass, og foretrekker parken. Jeg tror ingen unger uansett har godt av å være i barnehagen fra åtte til fem. Uavhengig av kontantstøtten og full barnehagedekning, vil vi fortsatt velge park for de minste barna, sier Brit, som legger til at familien også har prøvd barnehage.

- De minste ungene klarer seg godt uten høyt utdannede pedagoger. Barna kommer langt med god sosial trening gjennom leken, sier Brit.

Anette Horn har fire barn, og barna har gått/går også i Nordbergparken.

- De kommunale barneparkene er lagt ned, og det er bare tre private parker igjen i Nordre Aker. Vi lever i et samfunn som verdsetter valgfrihet. La oss få lov til å beholde parkvalget som et alternativ til barnehage, sier Anette.

Leke lenge - ute

Anita Antonsen og hennes mann jobber turnus. De har også foretrukket Kløverveien Park til sine to barn.

- De fleste unger elsker å være ute. Og det får de rikelig tid til i parken. I tillegg kan de leke lenge – uten avbrudd. For i parkene er det ingen rammeplaner med

" spikrede" aktiviteter, sier Anita.

Kløverveien og Damefallet-parkene har noen ledige plasser fra høsten av. Mens Nordberg-parken har noe ledig per i dag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse