Beboerne bringer Grefsenveien inn for Oslo bystyre

Grefsen-beboerne Tom Ole Bergerud og Haavard Nordlie i Grefsenveien, ved tidligere anledning i lokalavisa. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE/KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Vi er selvsagt helt enige i at veien må oppgraderes, men beboernes medvirkningsmuligheter har vært minimale, sier beboer Tom Ole Bergerud. Flere hundre støtteunderskrifter har ramlet inn på kort tid, og saken løftes nå inn til politisk behandling.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.01.2018 kl 07:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Grefsenveien

Historikk

  • Mars 2015: Brev fra byrådsavdeling for Miljø- og samferdsels (MOS) om å overta planer fra Statens Vegvesen Region Øst og Sporveien på Storokrysset og Grefsenveien. BYM bes om å «se på mulige løsninger for Storokrysset og Grefsenveien der det også tilrettelegges for syklister og utarbeide detaljregulering for Grefsenveien»
  • Juli 2016: Bestilling fra MOS på forprosjekt og reguleringsplan for Grefsenveien, fra Åsengata / Sandakerveien, til og med Storokrysset.
  • Oktober 2017: Videre arbeid deles i tre tiltak/prosjekt:

a) Trikketilpasning Grefsenveien (Storo og Åsengata) i regi av Sporveien (ref. brev fra MOS 06.10.17)
b) Reguleringsplan Storokrysset og Grefsenveien, fra Åsengata / Sandakerveien, til og med Storokrysset og inngående sykkelanlegg fra Disen til Storo (ref. brev fra MOS 06.10.17). Utkast til bestilling på forprosjekt og reguleringsplan utarbeides av BYM og sendes MOS i november.
c) Oppgradering trikkeinfrastruktur og VA-infrastruktur Grefsenveien «øvre» (Utkast til bestilling forprosjekt Grefsen øvre (trikkeprosjekt) sendt MOS). Sporveien vil overta ansvar for prosjektet etter fullført forprosjekt/utarbeidet styringdokument, dvs. november 2017.

Her bygges det

Del 1:

  • Oppgradering spor, gate og VA i øvre del av Grefsenveien (fra Disen holdeplass og ned til Storokrysset).
  • Byggestart planlagt våren 2018, ferdig høsten 2019.

Del 2:

  • Sportilpasninger i nedre del av Grefsenveien (fra Vitaminveikrysset og ned til Åsengata).
  • Planlagt andre halvdel av 2019.

Del 3:

  • Reguleringsarbeid for Storokrysset, Grefsenveien nedre (fra Vitaminveikrysset og ned til Åsengata) og sykkelfelt Grefsenveien øvre.
  • Starter vinteren 2018.

GREFSEN:– Kommunen har valgt å behandle dette som en ren byggesak. Dermed unntas saken fra politisk behandling og innbyggernes mulighet for å påvirke prosess og løsning blir vesentlig redusert, sier Tom Ole Bergerud, Kjelsås-beboer og som sammen med Grefsen-beboer Haavard Nordlie har engasjert seg i innbyggerinitiativet for å få planene for Grefsenveien behandlet i bystyret.

«Romslig» regulering

Han forteller om bakgrunnen for kommunens saksbehandling:

– Dette begrunnes med at gammel regulering er «romslig», og at kommunen står fritt til å planlegge innenfor dette. De har muligens formelt rett, men en gammel upresis regulering er et dårlig argument for ikke å involvere dagens befolkning. Med siste forslag der de legger opp til grunnerverv og eller riving av bebyggelse, for å få på plass sykkelfelt nedover i neste fase, må de likevel regulere, sier Bergerud.

HER KAN DU LESE TIDLIGERE SAK OM GREFSENVEIEN, OG BAKGRUNNEN FOR INNBYGGERINITIATIVET TIL BEBOERNE, SAMT LESE BYMILJØETATENS UTTALELSER I SAKEN

Helhetlig plan

Og at det er innbyggernes ønske at alt må ses i sammenheng.

– Det faktum at kommunen i tillegg må søke dispensasjon fra gjeldende regulering på en rekke områder, styrker etter vårt syn argumentet for at det må utarbeides en helhetlig plan der alt sees i sammenheng.

Se bildet større

ILLUSTRASJON: Nye Grefsenveien. FOTO: NORCONSULT/BYMILJØETATEN

Er plass

Innbyggerinitiativ-gruppa mener at det er plass til å skape ryddige forhold og vesentlig bedre fremkommelighet for trikken, samtidig som Grefsenveiens rolle som hovedvei i bydelen ivaretas.

– Så er det både ønskelig og nødvendig å bedre forholdene for syklistene. Problemet blir når man på død og liv skal presse inn denne løsningen i Grefsenveien, et sted det absolutt ikke er plass, og går bort fra alle tidligere anbefalinger om prioritering av trikken og veinormalens standarder for gateutforming. Resultatet er at man setter trikk og sykkel opp mot hverandre, istedenfor å lage gode løsninger for begge.

Bergerud foreller at han og Haavard Nordlie har har skissert flere alternative løsninger for syklister, men at de ikke så langt har opplevd at kommunen har hatt noen interesse i å vurdere alternativene.

LES OGSÅ:
Tom Ole Bergerud og og Haavard Nordlie i februar 2017: – Planene for Grefsenveien er en reell nedprioritering av trikken

Bymiljøetaten om Grefsenveien-planene: – Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

– Ren maktdemonstrasjon

– Det virker som det er en ren maktdemonstrasjon å skulle presse sykkelløsningen inn der det er mest vanskelig! Vi har ingen tro på at man får til grunnerverv senere, vi betviler også at det kan være grunnlag for eventuell ekspropriering. Resultatet av dette blir sannsynligvis at man ikke får noen god sykkelløsning i det hele tatt.

Han trekker også frem interessen for at det skal tilrettelegges for syklister, og at det står i sterk kontrast til Bymiljøetatens aksept av det Bergerud beskriver som "monsterparkering" i Grefsenveien – lasterbiler, søppelbiler og andre tunge kjøretøy som daglig parkerer i Grefsenveien.

– Slik løsningen for Grefsenveien ser ut nå, blir det delvis et forbedret kollektivfelt nedover, men man beholder den problematiske løsningen med å la biler som skal til venstre i Storkrysset ligge i trikkesporet de siste 100 meterne. Oppover blir det vesentlig smalere slik at flyten her blir dårligere enn i dag. For eksempel vil det bli umulig å komme rundt biler som skal svinge av, og forbedringene for trikken er jo i praksis ikke til stede, sier Bergerud videre.

– Minimal medvirkningsmulighet

Og beboerne vil være med på påvirke prosessen.

– Vi opplever medvirkningsmulighetene i denne saken som minimale. Vi ble innkalt til et møte i Bymiljøetaten i fjor, der vi la frem våre kommentarer. Møtet var bra, men svært lite er hensyntatt. Ikke bare neglisjerer de våre synspunkter som beboere, enda verre er det nesten at etatene også ignorerer vedtak, til dels enstemmige, fra lokalpolitikerenes bydelsutvalg i Nordre Aker. Hvor er lokaldemokratiet?

Bergerud legger til:

– Vi er selvsagt helt enig i at veien må oppgraderes, dette er jo allerede mange år på overtid, men reagerer altså på fremgangsmåte ved planleggingen og valg av løsning. Siden etatene ikke vil høre oss lokalt, velger vi derfor å fremme dette som et innbyggerinitiativ for å få det til politisk behandling i bystyret.

Allerede i boks

Innbyggerinitiativet ble lansert fredag, og søndag kveld at det allerede er i boks, 300 underskrifter er det som trengs for å få en politisk behandling i Oslo bystyre. I overkant av 350 signaturer har allerede kommet inn tidlig søndag kveld.

LES MER OM INNBYGGERINITIATIV HER.INNBYGGERINITIATIVET FINNER DU HER.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse