Bedre helse på eldresenteret?

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal finne ut om eldresentrenes tilbud kan bidra til bedre helse og funksjonsnivå blant eldre.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: – Nasjonalforeningen ønsker at eldresentrene skal være et sted for både spreke eldre og eldre med lettere funksjonssvikt. Studier viser at det er sammenheng mellom eldres engasjement, sosiale relasjoner og helse. Ved å bidra til at eldres trivsel og funksjonsnivå blir bedre, er det også grunn til å tro at utgiftene til eldreomsorgen blir mindre, sier prosjektleder Ina Takle Renskaug på www.nasjonalforeningen.no

Prosjektet "Rehabilitering i eldresenteret" gjennomføres i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og er finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering. Prosjektet varer ut 2007, og resultatene blir fulgt opp med forskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. I forbindelse med prosjektet blir det etablert tilbud for eldre med lett grad av funksjonssvikt eller sviktende helse ved Skøyen/Smestad og Bøler seniorsentre. Tilbudene er blant annet besøk hjemme med presentasjon av senterets tilbud, transport til og fra eldresenteret, matservering og spisefelleskap, fysisk aktivitet og integrering i eldresenterets miljø.

– Målet med prosjektet er å finne ut om tilhørighet i eldresentrene kan føre til bedre opplevelse av egen helse og trivsel og mindre etterspørsel av kostnadskrevende kommunale tjenester. Vi ønsker også å få økt kunnskap om effekten av eldresentrene som forebyggende arena, sier Renskaug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse