Bedring i Blåsbortveien

Betongklossen ved nedgangen til gangtunnelen mellom Tåsen senter og krysset Tåsenveien/Blåsbortveien hindrer biltrafikk gjennom tunnelen, og krever at også myke trafikanter tar inn over seg farene som kan oppstå i det uoversiktelige krysset med skrå og dårlig merket fotgjengerovergang. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Beboerne i Blåsbortveien jubler etter at fysisk sperre endelig er på plass i gangtunnelen. Og bedre kan det bli nå som saken har havnet på byrådens bord.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Betongklossen ved nedgangen til gangtunnelen mellom Tåsen senter og krysset Tåsenveien/Blåsbortveien hindrer biltrafikk gjennom tunnelen, og krever at også myke trafikanter tar inn over seg farene som kan oppstå i det uoversiktelige krysset med skrå og dårlig merket fotgjengerovergang. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tåsen: Nordre Aker Budstikke skrev tidligere i høst om beboerne i Blåsbortveien 17-19 som fryktet for sine barns sikkerhet på skoleveien på grunn av en rekke kritikkverdige trafikale forhold i nærmiljøet. Blant annet var det et problem at gangtunnelen mellom Tåsen senter og krysset Tåsenveien/Blåsbortveien, som er svært uoversiktelig, ble brukt som snarvei av biler, og at syklister og gående kom ut i krysset uten å se seg for. Beboer Heidi Catrine Karal måtte i vår kjøre en syklist til legevakten ettere et sammenstøt, og i september uttalte hun til avisen:

- Kostnadene ved å sette opp en bom er så mye mindre for samfunnet enn dersom noen blir alvorlig skadet.

Fornøyd

Karal, som på vegne av beboerne tok kontakt med Oslo kommune allerede i 2005 med ønske om utbedring av forholdene, kunne i forrige uke konstatere at noe endelig var i ferd med å skje. En fysisk sperre, i form av en betongblokk, ble satt opp i øvre kant av undergangen. Dette er i tråd med anbefalingen fra politiet, som var på befaring tidlig i år og fant veien trafikkfarlig. De pekte også på at fotgjengerovergangen i krysset var skrå og dårlig skiltet. Samferdselsetaten avviste samtidig at det overhodet var behov for utbedringer.

- Jeg er kjempeglad, og håper også at myke trafikanter tar hintet og ikke bare bykser rundt denne nye hindringen. Det er jo en grunn til at den står der, både for å hindre motorisert ferdsel i undergangen og for at folk ikke skal løpe/gå/sykle rett ut i krysset med et uoversiktelig gangfelt. Nå er det også klart signalisert og definert at motorisert ferdsel gjennom undergangen ikke er greit, sier Karal, som mener det er på høy tid at det blir tatt affære.

Sak for byråden

I tillegg til det uoversiktelige krysset har naboene klaget på utbredt ulovlig mopedkjøring på gangveiene opp mot Tåsen t-bane, som brukes som skolevei, i motsatt ende av blindveien med adressene Blåsborveien 17-19.

- Det virker som om oppmerksomheten rundt veien har fått noen til å tenke seg om før de kjører her, for det har blitt noe mindre mopedtrafikk i det siste, sier Karal, som likevel håper bedre skilting eller fysiske sperrer vil bli en realitiet også i gangveien.

Nå blir også samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) nødt til å ta stilling til forholdene i Blåsbortveien. Bystyrerepresentant for SV, Heidi Rømming fra Kringsjå, har fulgt opp saken og stilt spørsmål til hva byrådet vil gjøre for å løse trafikkfellene i Blåsbortveien. Hun har i skrivende stund ikke fått svar på sin henvendelse.

- Jeg vet ikke om mitt spørsmål har foranlediget noen aktive handlinger - eller om det er et tilfeldig sammenfall av hendelser at betonngblokken nå er på plass. Det hender jo at spørsmål fra politikere kan resultere i litt fortgang, sier Rømming, som er spent på byrådens svar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse