Bekymrer seg for trær og høyde på Berg

Flere naboer møtte opp for å møte Bystyrepolitikerne. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Det er protester mot utbygging av nytt gymsalbygg ved Berg skole. I nabolaget er flere bekymret for de gamle fredede trærne i skoleområdet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.08.2016 kl 13:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Naboene fikk holdt igjen et medlem av komitéen etter at befaringen tok slutt. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

BERG: Mange samlet seg ved Berg skole fredag, ikke bare rådhuspolitikere fra bystyrets byutviklingskomité.

Planen om å bygge et to etasjer høyt bygg med to gymsaler og et musikkrom i tilknyting til skolen, har møtt stor motstand fra naboer i området.

Blant annet med argumenter som at bygget blir for dominerende i området, i tillegg til at de høye eiketrærne på området kan bli skadet.

– Jeg er litt skuffet over hvor passive jeg synes byutviklingskomiteens medlemmer virket, i forhold til å stille spørsmål til de fremmøtte og å orientere seg, sier en av naboene som også var på plass ved Berg skole fredag, Dag Eggemoen.

Se bildet større

Leder av Byutviklingskomitéen, Victoria Marie Evesen, hilser på de oppmøtte. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Realistiske bilder på bygget

Eggemoen har selv laget en egen tegning som han mener viser hvordan bygningen vil se ut i realiteten, og ikke slik Utdanningsetaten fremstiller bygget. Han frykter at det nye bygget vil skjerme for utsyn for de nærmeste naboene.

Eggemoens illustrasjoner kan du se her (Ekstern link. Se på "dokumenter" og finn FRA DAG EGGEMOEN)

– Beste løsningen

Undervisningsbyggs representanter som var på befaringen fredag, mener det foreslåtte bygget er den beste løsningen for å få plass til tilstrekkelig antall rom.

– Vi har her en veldig stram situasjon. Vi har en vei hvor vi har restriksjoner på bygging, og en bevaring av eksisterende anlegg med murer, vi har trærne her som vi må forholde oss unna. Det gjør at vi må kompromisse på noe, for å få til det bygget som trengs, ifølge Undervisningsbygg.

Som videre opplyste at grunnforholdene gjør at bygget ikke kan senkes ned under bakkenivå på grunn av leire. Hvis bygget skulle blitt bygget i bakken, ville grunnoverflaten økt.

– Reguleringshøydene er litt høyere enn det faktisk kommer til å bli. Vi tror at det kommer til å bli litt lavere, men det er noe usikkert hvor første etasje vil ligge. Bygget vil da være 8,5 meter høyt. I tillegg har flere endringer blitt gjort siden første plantegning, slik at inngangen kommer mot nabolaget, og dermed passe bedre inn, mener Undervisningsbygg.

Se bildet større

Dag Eggemoen peker på hvor bygningen vil bli i realiteten - og ikke fra plantegningens fugleperspektiv. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Bekymret for trærne

Naboene er som nevnt også meget bekymret for de gamle eiketrærne i skoleområdet.

LES OGSÅ: Frykter vernede trær er skadet på Berg

Bymiljøetaten har så langt mottatt to rapporter om hvordan eiketrærne vil bli påvirket av byggeprosessen. Den ene rapporten mener at trærne vil bli berørt, den andre mener det motsatte.

Dette gjør at Bymiljøetaten anbefaler å utføre en prøvegraving, for å se det endelige resultatet med tanke på bevaring av de gamle trærne.

– For å se om røttene blir berørt vil vi ha en aborist til stede og som vil rapportere om prosessen. Når man graver så nær eikene, og røttene berøres, så er det sannsynlig at det vil påvirke trærne. Ikke nødvendigvis at trærne vil dø av det, men de vil bli svekket, sa representanten for Bymiljøetaten.

Bevaringsverdig

Bergskogen i umiddelbar nærhet til skolen, er et av Oslos største bevarte gravfelt fra jernalderen, og er registrert som et fredet området på den Gule listen over norsk kulturarv.

LES OGSÅ: Angrepet av sjelden sykdom: Nå er treet i Bergskogen felt

– Berg skole er bevaringsverdig i seg selv, og vi er veldig fornøyd med at denne eldre bygningsmassen bevares, ifølge Byantikvaren.

Som fortsatte:

– Vi har hatt lite innspill på reguleringsbestemmelser, men vi mener at det nye bygget vil bli for dominerende i forhold til skolen og for bygningsmiljøet rundt, ifølge Byantikvaren.

Men det er ikke bare eiketrær å ta hensyn til ved skolen, også bjørk.

Trerekken av bjørk langs John Collets allé er regulert til «hensynssone» som spesielt verdifull vegetasjon. Trærne på skolens område er fra da skolen ble bygget, rundt 70 år gamle.

– Ifølge planpapirene har disse en begrenset restlevetid, og gjeldene bestemmelser krever at trær som må fjernes skal erstattes slik at alleen bevares, skrev Nordre Aker Budstikke i fjor.

Se bildet større

De forskjellige aktørene på plassen hvor den kontroversielle bygningen skal bli satt opp innen sommeren 2017. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Knapt med tid

Barna på Berg skole har vært uten gymsal siden den nye skolen åpnet i 2014. Den gamle gymsalfløyen skal gjøres om til undervisningarealer for 1. og 2. klasse, samt lokaler til Aktivitetsskolen, skrev Nordre Aker Budstikke også i fjor.

– Vi er helt avhengig av å få gode gymfasiliteter til en skole på 600 elever. For oss haster det veldig og vi vil ha det fortest mulig på plass, understreket rektor Yngvil Hestenes.

Prioritering

– Det generelle inntrykket jeg sitter igjen med nå, er at behovet for å komme til en løsning med gymsal fort vektlegges størst. En utredning for nedsenking eller alternativ plassering av gymsal vektlegges mindre, sier nabo Dag Eggemoen videre.

Erik Stavseth møtte også opp under befaringen fredag.

– Hvem bestemmer hva som er farlige trær? Og hvem har rett til å felle dem? Politikerne må gjøre en helhetsvurdering av konsekvensene for bymiljøet, mener Stavseth, som også har skrevet en fem-siders kommentar til Bystyrepolitikerene om saken. Den kan du lese her. (Ekstern lenke)

Se bildet større

"Er det noe rart at dette treet måtte hugges efter uforsvarlig graving som ødela rotsystemet. De tre flotte eiketrær og en svær lønn i nærheten må ikke lide samme skjebne" – av Erik Stavseth. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

LES OGSÅ: Nabooppgjøret - med mange gule kort!

– Befaring etter normal prosedyre

Nordre Aker Budstikke har i etterkant av befaringen vært i kontakt med leder av bystyrets byutviklingskomité, Victoria Marie Evensen (Ap), i forbindelse med nabo Eggemoens oppfatning av passive bystyremedlemmer.

– Medlemmene velger selv om de vil stille spørsmål ut fra hvor godt opplyst man mener at saken er gjennom byrådssaken man har lest før befaring, som også i dette tilfellet har 29 vedlegg, og gjennom det som blir sagt og det man ser på befaringen.

Hun fortsetter:

– Min vurdering er at saken er godt opplyst, men dersom naboer eller andre mener at det er momenter som ikke er godt nok belyst er det mulig å be om et møte med komiteens arbeidsutvalg før komitébehandlingen.

Byutviklingskomiteen

I komiteen er ellers nestleder Camilla Wilhelmsen (Frp), Thorvald Stoltenberg (Ap), Nadeem Butt (Ap), Ulrik Imtiaz Rolfsen (Ap), Pia Farstad von Hall (H), Yassine Arakia (H), Carl Oscar Pedersen (H), Beate Folkestad Habhab (MDG) og Espen Ophaug (V).

Ny skole i høst

Berg skole ble bygget mellom 1928 og 1934, og er på Gul liste over Oslos kulturarv. Berg videregående skole ble lagt ned i 2014 og relokalisert til Sogn, sammen med Fagerbeorg vgs., som Berg viseregående skole. Berg åpnet som en barneskole i 2015.

Skoleåret 2015-2016 går 173 elever på 1. til 3. trinn. Skolen utvider med ett klassetrinn hvert år, og skal bli en 1-7-skole med cirka 600 elever.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse