Bensinstasjon-tomt blir boligblokk

Slik vil område fremstå ferdig utbygd, sett fra Blindernveien. Ny bebyggelse til venstre. FOTO: HILLE MELBY ARKITEKTER/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Bystyret har godkjent omreguleringen av den gamle Esso-stasjonen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL/BLINDERN: Det er en stund siden bensinstasjonen i krysset Ullevålsveien/Kirkeveien ble revet. 1. februar ble omreguleringen av tomten vedtatt i bystyret, med klagefrist 27. mars.

Ullevålsveien 114 ligger i Bydel St.Hanshaugen.

Blokk på syv etasjer

Ullevålsveien 114 er vedtatt omregulert fra «byggeområde for industri» og «tomt for offentlig bygning» til bolig, forretning, undervisning m.m.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å oppføre en boligblokk i inntil syv etasjer med omlag 80 leiligjeter, og med «næring/publikumsrettet virksomhet» i deler av første etasje. Det skal ikke være leiligheter på bakkeplan.

Det er Torshov Eiendom som står bak omreguleringen av den omlag 2,2 mål store tomten, og bygget er tegnet av Hille Melbye artkitekter.

Nybygget får forhager mot Kirkeveien og bussholdeplassen, og stor takterrasse med grønn vegetasjon. I følge tiltakshaver er byggets arkitetktur inspirert av lamellbebyggelsen i Kirkeveien, og Oslos funkisarkitektur. Den øverste etasjen er inntrukket.

Plan- og bygningsetaten (PBE) fremhever at området er støyutsatt, men at alle boenheter sikres en stille side.

Se bildet større

Byggets plassering. FOTO: HILLE MELBY ARKITEKTER/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Byrådet: Området tåler høy utnyttelse

PBE foreslo å nedskalere prosjektet med lavere høyder, for å sikre bedre lysforhold og bedre harmoni med omkringliggende bebyggelse. Dette ville imidlertid gi færre leiligheter. Forslaget ble støttet av bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen og av naboer til utbyggingstomten. Forslagsstiller mente imidlertid et redusert prosjekt ikke ville gjøre det økonomisk mulig å gå videre med utbyggingen.

Bystyrets flertall (minus Venstre og Rødt) vedtok en omregulering som tillater syv etasjer og en utnyttelsesgrad på 366 prosent (BRA).

Byrådet skriver:

«Byrådet merker seg at Plan- og bygningsetaten mener at forslagsstillers alternativ innebærer for store høyder og for høy utnyttelse av tomten. Byrådet mener imidlertid at den foreslåtte bebyggelsen vil skape en fin overgang mellom den tette og den noe mer åpne byen og at området vil tåle den foreslåtte bebyggelsen i 7 etasjer. Oslo by har et stort behov for boliger og forslaget vil gi attraktive leiligheter med meget gode solforhold, med alle offentlige og private servicefunksjoner i nærheten og med kort vei til kollektivtrafikk i Kirkeveien og Sognsveien.»

Den vedtatte detaljreguleringen har klagefrist 27. mars. Innvendinger kan registreres på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Fikk nei til høyere utnyttelse rett over veien

Tvers over Kirkeveien ligger den store parkeiendommen Ullevålsveien 116 A og B, på høyden mellom Vestre Aker kirke, Sognsveien og Kirkeveien. Eiendommen ble lagt ut til salgs for 40 millioner kroner i fjor høst.

Selgerne mente den burde kunne omreguleres til boligutvikling, men Plan- og bygningsetaten sa nei. Les mer om den saken her.

Så vidt Nordre Aker Budstikke kjenner til er eiendommen nå trukket for salg.

Like ved, men litt lenger inn i Blindernveien, i Blindernveien 6, ønsker Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus å bygge nye studentboliger. Opprinnelig forslag var på opptil 13 etasjer. I denne saken jobbes det fortsatt med planforslaget, og saken skal sendes til politisk behandling sommeren 2017. (Les dokumenter i saken hos PBE).

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse