Bent tilbake i BU

- Miljø, plan og samferdsel er mitt felt, og trafikkutfordringene på Storo er en av de viktigste sakene i årene framover, sier Bent Gether-Rønning (H). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Høyres Bent Gether-Rønning er igjen klar for bydelsutvalget. - Jeg tror folk vil merke at jeg sitter i BU, særlig innefor områdene miljø, byggesaker og samferdsel.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.02.2008 kl 16:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Høyres Bent Gether-Rønning er nærmest som en BU-veteran å regne. Fra 1995 satt han to perioder i bydelsutvalget i tidligere Grefsen-Kjelsås, nå er han tilbake igjen.

Bent, som bor i Betzy Kjelsbergs vei sammen med kona og deres to barn, er opptatt av samferdsel og den planmessige utviklingen av bydelen.

- Jeg ser for meg å ha hovedfokus på det området, det er der jeg føler jeg har mest å gi. Jeg satt i MPS-komiteen (miljø, plan og samferdsel) i forrige periode, men nå er jeg inne igjen som fast BU-representant, forteller Bent når vi møter ham i bydelsadministrasjonen i Nydalen. Forøvrig et sted han syns har blitt veldig fint etter utbyggingen de senere årene.

- Nydalen har blitt en levende del av bydelen, med både næringsliv og boliger. Utbyggeren Avantor var skeptisk til boligutbygging i starten, men etter påtrykk fra bydelen og skiftende konjunkturer er dette endret. I tillegg var det viktig å få BI til Nydalen da det ble kjent at de skulle flytte. Det har gjort veldig mye for området.

Utfordringer

Av andre områder han ser på med interesse, nevner Bent både Frysja, Stasjonsbyen og Storo-/Nydalenkryss.

- Alle er områder i transformasjon. Frysja blir omgjort fra et industri til et boligområde, sier han. Både der og i Stasjonsbyen har han pekt på at det vil bli økte trafikk- og støyproblemer, som må løses.

- Det blir ikke bedre når Storosenteret bygges ut. Allerede i dag er Storo et problemområde. Det er noe jeg vil ta tak i, for et velfungerende Storokryss vil løse mange problemer. Men det er en langsiktig sak som vi ikke kan løse over natten. Det vil ta tid.

Myke trafikanter

- Det har vært lite fokus på gangveier, og mulighetene for å krysse Ringveien. I dag er det få muligheter til å krysse jernbane og Ringvei på en sikker måte, sier Bent. Han har tidligere vært høyt på banen for å få flere underganger under veien, noe han mener vil binde folk i bydelen mer sammen.

- Jeg vil også jobbe for å gjøre Grefsenveien og Sognsveien til miljøgater, slik at vi skiller trafikantene, med egne trasseer for kollektivtrafikk, biler og gående. Dette vil også gi mindre mulighet for uvettig kjøring og bedre bomiljøene.

- Fortsatt er veiplanutbyggingen på bilistenes premisser. Jeg mener det er viktig å også ivareta interessene til de gående, de syklende og de i rullestol, sier han.

- Erfaringsmessig er det bygg- og samferdselssaker som opptar folk mest. Det er det de møter i hverdagen og føler på kroppen. Ironisk nok er det på de områdene bydelspolitikerne har minst makt. Budsjettansvaret ligger hos de kommunale etatene, forklarer Bent. Han sier at lokalpolitikerne har en viktig jobb å gjøre med å påvirke oppover til politikerne i bystyret. Det er tross alt bydelspolitikerne som kjenner de lokale forholdene best.

Mål om suksess

Bent har totalt ti år bak seg fra Forsvaret, og hadde kapteinsgrad da han ga seg i 1990. Mellom og etter årene i grønt tok han IKT-utdannelse i Bergen og USA.

- Jeg bodde i USA i tilsammen seks år, så jeg har sett Norge litt utenfra og det tror jeg ikke er en dum ting å ha med seg, sier han.

Bent Gether-Rønning har tro på at han vil kunne påvirke mang en sak de kommende fire årene. - Man må måle egen suksess etter om man får gjennomslag for de sakene man brenner for!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse